Tidsfrist for MFO-afgrøder skal ændres nu

Danske landmænd kæmper lige nu en vanskelig kamp med vejrguderne om at få høsten i hus tidsnok til at kunne etablere MFO-afgrøder inden 20. august. Derfor har formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, skrevet til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen for at få reglerne ændret.

flemming-22-maj-2013

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand i Bæredygtigt Landbrug

Kære Eva Kjer Hansen

Jeg skriver til dig, fordi mine kollegaer og jeg selv kæmper for at få høsten i hus, og udfordringen er vind og vejr. Vi må derfor sande at kun få landmænd kan nå at få etableret MFO inden d. 20 august.

Den mulighed for dispensation som er skitseret fra NaturErhvervstyrelsen d. 14. august giver os voldsomme problemer. Ingen ved på forhånd (inden d. 20.) om de er omfattet af ekstraordinære og usædvanlige forhold, og vi ved ikke om man ved at have sikret sig næste års rapshøst med såning af raps på de få arealer der var høstet er udelukket fra dispensation.

Det er ikke rimeligt at man som landmand ikke ved om man er købt eller solgt inden tidsfristen udløber.

I år er ikke voldsomt unormalt, og løsningen er, at du laver en ændring i bekendtgørelsen, så det allerede nu kan læses ud af bekendtgørelsen, at MFO-efterafgrøder skal være i jorden fx senest 7 dage efter høst, dog tidligst 20. august.

Jeg ved, at du som indsigtsfuld i landbrugserhvervet kan se dette, og jeg håber derfor, at du vil reagere ved så hurtigt som muligt at lave en ændring af bekendtgørelsen, i stedet for den nuværende dispensationsordning, der endnu engang er ved at tage humøret fra de danske landmænd.

Der er virkelig brug for handling nu, så danske landmænd kan mærke, at de endelig har fået en minister, der forstår hvad det vil sige sig at være landmand.

Hvis du har lyst deltager vi gerne i et møde med kort varsel, hvor vi kan redegøre for sagens sammenhæng, hvis der er behov.

Scroll to Top