Bæredygtigt Landbrug til møde med ministeren

Efter sit første møde med Miljø og Fødevareministeren ser Flemming Fuglede Jørgensen frem til et godt og tæt samarbejde, men fakta er fortsat ikke til diskussion i Bæredygtigt Landbrug.

flemming-fuglede-joergensen-juli-2015

Flemming Fuglede Jørgensen så positivt til, da Eva Kjer Hansen (V) allerede fra første dag i ministerstolen gjorde det klart, at landbrugsfamilierne skal ud af den desperate situation, der kendetegner livet på landet i 2015. Derfor rettede formanden personligt henvendelse til ministeren for at få et møde i stand. Det blev afholdt den 11. august i Fødevareministeriet, og Flemming Fuglede Jørgensen var meget positiv efter mødet.

”Min opfattelse af den nye fødevareminister er, at hun er meget engageret, meget vidende, og hun ved, hvad hun vil, ” siger Flemming Fuglede Jørgensen om mødet, hvor Bæredygtigt Landbrug fik fortalt Eva Kjer Hansen, hvad foreningen mener er vejen ud af krisen for dansk landbrug.

Tre punkter på dagsordenen
Bæredygtigt Landbrug var til mødet repræsenteret af formand Flemming Fuglede Jørgensen, næstformand Peter Kjær Knudsen og foreningens faglige direktør, Jørgen Evald Jensen, og delegationen havde tre hovedpunkter med til ministeren.

”Det vigtigste punkt var, at fortælle hende, at vi jo har en verserende sag med det offentlige omkring gødning og fortalte hvor næsten umuligt det for erhvervsdrivende er at komme for retten for at forfægte, hvad der er ret og rimeligt, fordi Kammeradvokaten og styrelserne lægger os hindringer i vejen, ” siger Flemming Fuglede Jørgensen, og fortsætter:

”Men så fortalte vi hende også, at der var kommet noget meget – set fra vores synspunkt – positivt ud af retssagen omkring opsættende virkning i gødningssagen ved Vestre Landsret i Viborg, idet det er blevet klart, at landekvoten for kvælstof kun var en teknisk beslutning, der var foretaget af embedsmænd, at den ikke var vedtaget i Folketinget, og at hun godt kan fjerne kvoten igen uden at skulle igennem Folketinget. ”

Landekvoten for kvælstof blev indført administrativt i 2004, og den er ifølge advokat Hans Sønderby Christensen ikke fastsat ved lov.Ifølge advokaten kom Landekvoten aldrig igennem Folketinget, og dermed har ingen folketingsmedlemmer haft mulighed for at debattere den i Folketinget, og ingen har haft mulighed for at stemme om den. Landekvoten fastsættes af ministeren, som ifølge Hans Sønderby Christensen, også kan fjerne den igen, hvilket kan ske uden at Danmark komme på kant med EU.

”Først bad hun om uddybende informationer om det, og derefter sagde hun, at hun under alle omstændigheder vil gå igennem Folketinget med det, og det fortalte vi hende, at vi mener er forkert. Når det er indført administrativt, kan det også fjernes administrativt, ” lyder det fra formanden.

”Vi fortalte Eva Kjer Hansen, at det er ekstremt vigtigt, at vi får mere gødning. Vi sagde også til hende, at vi fremadrettet vil føre beviser for, at det skal være her og nu, hun skal gøre det.”

Bæredygtigt Landbrug fortalte også ministeren om foreningens retssag om vandplanerne, der kommer for ved Vestre Landsret fra den 29. september.

”Vi fortalte hende om vandplanere, og vi fortalte hende om alle de forfærdelige kloakudløb og overløb, der er i hele landet, som forpester vandløbene. Vi fortalte, at landmændene bliver beskyldt for at forurene, selvom det store problem vitterligt er kloakvand, ” siger formanden, før han omtaler det sidste punkt på dagsordenen under ministermødet; de af landbruget så forhadte randzoner, der har betydet, at Bæredygtigt Landbrug valgte at støtte landmændene Povl og Christian Blak Bojer i Byretten i Holstebro i en straffesag for at få randzonerne hurtigt for retten.

”Vi sagde til hende, at sagerne omkring randzoneloven var blevet forsinket voldsomt på grund af de sædvanlige hindringer fra Kammeradvokaten og fra styrelserne, og vi derfor var med i en straffesag, som vi har vundet blankt i Holstebro for et af vores medlemmer, hvilket har givet tiltalefrafald, blandt andet til undertegnede. Så hun er helt klar over, hvorfor jeg var blevet holdt væk fra møder med ministeren, ” lyder det fra Flemming Fuglede Jørgensen, der med mødet den 11. august har sat en stopper for flere års dødvande imellem Bæredygtigt Landbrug og landbrugets ministre.

Flemming Fuglede Jørgensen lægger ikke skjul på, at han er glad for at der nu er kommet en minister ved roret, som er klar til at tale med de mere end 4.000 landmænd i Bæredygtigt Landbrug.

”Vi har jo syntes, det var fuldkommen utilstedeligt, at vi skulle holdes uden for samtaler med diverse ministre igennem flere år på grund af randzonerne. Når vi så efterfølgende ser, at jeg, og flere andre – og forhåbentlig alle – får tiltalefrafald for randzonerne, altså at vi havde ret; at randzonerne var ulovlige, så sætter det jo tingene noget i relief. Man sætter over 4.000 landmænd til side, og nægter dem direkte kontakt til ministrene på et fejlagtigt grundlag. Det synes jeg faktisk er katastrofalt. ”

Viden i 10.000-siders klassen
Meget er sket sidenhen, og landbrugsorganisationen med hovedsæde på den gamle landbrugsforsøgsstation på Ledreborg Allé i Roskilde har fortalt den nye minister, at man står klar med den nødvendige viden for at få lavet omfattende ændringer af de danske rammevilkår.

”Vi har sagt til Eva Kjer Hansen, at vi står til rådighed med viden i 10.000 siders klassen. Vi har forberedt så meget til vores retssager, så vi har så meget fakta, vi vil stille til rådighed for ministrene, hvis det på nogen måde kan gavne landbrugets forhold, ” siger Flemming Fuglede Jørgensen, som forsikrer landmænd og ministre om, at foreningen fortsat vil køre hårdt på for at få gødning frem til markerne ad rettens vej.

”Vi kan se, at det er den vej, vi kan lægge det største pres – både på den offentlige mening, og på Folketinget. Man skal kunne tale med alle mennesker, og nu synes jeg, at den nye regering strækker hånden ud til et godt samarbejde, så det vil vi naturligvis også gøre. Men det står helt klart, at fakta forhandles ikke hos os. Og det fortalte vi også til ministeren; der er ikke noget fakta, der er til forhandling. ”

Flemming Fuglede Jørgensen mener, der skal stor mentalitetsændring til i det nye superministerium, der samler både landbruget og miljøet, men han er overbevist om, at Eva Kjer Hansen er den rette til at klare opgaven med at omstille tankegangen så både natur og landbrug kan sikres bedre forhold fremover.

”Spørgsmålet er, hvor hurtigt hun kan gennemføre det – men hun vil det rigtige.”

Ifølge Flemming Fuglede Jørgensen fortalte Eva Kjer Hansen, at hun nu skal have tid til at bringe landbrugets forhold i Folketinget og forbi de forskellige politiske partier, og så skal der sættes et nyt møde i stand allerede i løbet af september eller oktober.

For Flemming Fuglede Jørgensen var mødet den 11. august på ministerens kontor blot det første i en række i et fremadrettet samarbejde med Miljø og Fødevareministeren.


Fakta:

Dem ministrene ikke ville tale med

”Grundlaget for at kunne indgå i dialog er at man tager afstand fra lovbrud. ” Det skrev daværende Miljøminister Ida Auken i en mail til Bæredygtigt Landbrug, da hun aflyste et planlagt møde den 10. oktober 2012.

Den 6. september havde den daværende Miljøminister tilbagekaldt en invitation til Bæredygtigt Landbrug i forbindelse med et vandtopmøde på Fyn, og den daværende Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Mette Gjerskov (S), valgte at følge Miljøministerens linje, og det samme gjorde en række skiftende ministre i Helle Thorning Schmidts regering efterfølgende.

Men det ændrede sig, da Eva Kjer Hansen (V) overtog ministeransvaret for både Miljø og Fødevareministeriet i juni 2015. Men et møde med Bæredygtigt Landbrug var også en ny linje i regeringspartiet.

Tidligere miljøminister Karen Ellemann (V), brugte i august 2011 danmarkshistoriens største traktordemonstrationen i København, der ikke var planlagt af Bæredygtigt Landbrug, som argument for, at ministeren ikke ville mødes med foreningen. Karen Ellemann kaldte ved den lejlighed Bæredygtigt Landbrug for “ekstremister”.

Bæredygtigt Landbrug skal mødes med Eva Kjer Hansen igen i enten september eller oktober.

 

Scroll to Top