Sejrene koster og nederlag er ikke en mulighed

I Bæredygtigt Landbrug kæmper alle for mere gødning, afskaffelse af randzonerne og nye vandplaner. Dette er overskrifterne, men kampen slutter ikke der. I det daglige kæmper alle BL-medlemmer og sekretariatet mod urimeligheder, der i stort og småt forværrer rammevilkårene for danske landmænd.

nikolaj1web

Af Nikolaj Schulz, Chefjurist i Bæredygtigt Landbrug

I Bæredygtigt Landbrug har vi en specialiseret landbrugsjuridisk rådgivning. Vi tager kampene med embedsværket i konkrete sager, vi leverer høringssvar og først og fremmest så tør vi at gå foran og tage de nødvendige kampe ingen andre tager.

Vi vinder ikke alt, men kampene bærer frugt. Det er min opfattelse, at det vækker anerkendelse i embedsværket, at vi bliver ved med at stille spørgsmål, og siger det, mange tænker, rigtig højt. Som jurist, så siger vi det med en juridisk dialekt, fordi det er det sprog, embedsværket er flydende i, så det er kun et udtryk for, at vi tager kampen over på deres banehalvdel.

Der lyttes til Bæredygtigt Landbrug, fordi vi hele tiden fokuserer på, at vi kræver, at danske landmænd skal have en saglig, faglig og juridisk korrekt behandling. Der lyttes så småt til os, når vi afgiver høringssvar – der lyttes mere og mere, når vi insisterende bliver ved med at påpege, hvorfor mange regler ikke duer.

Nødvendige kampe – og mange sejre
Bæredygtigt Landbrug er ved at opnå en miljøgodkendelse baseret på målinger i Jammerbugt Kommune. Det er sensationelt og historisk. Resultatet betyder mere gødning og færre snærende krav så som efterafgrøder og stramme sædskifter for husdyrproducenter. Nu skal modellen bare udbredes.

Vi har fået NaturErhvervstyrelsen (NAER) til at genoptage en sag om lysåbne arealer, og landmanden Jørgen Mølhus Jørgensen har fået tilbagebetaling for årene 2011-2014. Denne sag er principiel, fordi det er en dåseåbner til styrelsens EU-stridige arealkontrol. Målet er, at NAER skal genoptage mange arealsager.

I sagen omkring MFO-afgrøder vi tør sige tingene, som de er. Det er muligt, at L&F har forsøgt at handle noget af med styrelsen, men faktum er dog, at det var Bæredygtigt Landbrugs juridiske argumenter, der bed, fordi vi gik i dybden og synliggjorde, hvor håbløs MFO-fristen var. Det virkede. Vi har også fået cementeret tanker om, at jagtretten kunne overdrages til hjortelaug, og gjort det fuldstændig klart, at jagtretten er omfattet af Grundlovens § 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed.

Det er alt sammen små og større sejre, men det er nødvendige kampe, for det bidrager alt sammen til at skabe synlige resultater og demonstrerer, at embedsværket ikke skal træde på danske landmænd – og i hvert fald aldrig skal træde på BL-medlemmer.

På den juridiske front har vi også en række mindre sager om vådområder, lysåbne arealer, § 3-straffesager, m.fl. på vej igennem domstolssystemet eller har ønske om at tage dem igennem domstolssystemet. Det er sager, der koster i størrelsesorden 75.000-150.000 kr. Sagerne har rigtig gode odds, men der er en økonomisk udfordring i at få sagerne helt igennem, og den enkelte landmand kan ikke altid løfte opgaven.

Jeg mærker en kæmpe opbakning fra medlemmerne i Bæredygtigt Landbrug hver eneste dag; Tak for det. Det er motiverende, og bidrager stærkt til vores resultater. Vi har dog hårdt brug for flere økonomiske midler til at kæmpe vores kampe. Både de mindre principielle sager og de store og dagsordensættende.

Jeg håber, at hvert eneste medlem af Bæredygtigt Landbrug vil gå til de landmænd i nabolaget, der ikke er medlem endnu og pege på foreningens resultater, og endnu engang opfordre dem til at blive medlem af den forening, der er landmandens stemme i Danmark.

Klik her for at hente en indmeldingsblanket som PDF til udprintning

Scroll to Top