Selvfølgelig skal vi have GMO i Danmark

Med det flertal, der nu tegner sig i Folketinget imod GMO, er Danmark igen på vej til at stoppe al udvikling indenfor fødevareproduktion, ligesom det er sket gennem de sidste tyve år med meget lave kvælstofkvoter, der udsulter vores planter. Det sker også med manglende oprensning af vore forfædres innovative tiltag med dræn og grøfter,

majs-naerbillede

Af Peter Kjær Knudsen, politisk næstformand

Med et flertal mod GMO sætter Danmark sig udenfor muligheden for at forske i og udvikle genetiske metoder, der sikrer at afgrøderne har resistens imod skadedyr og sygdomme. Vi udelukker at være med til at skabe målrettede og intelligente løsninger, der kan erstatte tidligere tiders nu aftjente metoder. Det betyder fx, at vi er nødsaget til at benytte dyre pesticider, selv om der muligvis er bedre alternativer.

I stedet for at være så naive som man er i Danmarks Naturfredningsforening, der tror at Danmark kan overleve på at være 100 procent økologisk, bør man rebe alle sejl og forfølge den udvikling, som stort set resten af verden har besluttet at ville følge. I Argentina, Brasilien og USA står man måbende og ser på, at Europa sakker bagud i moderne fødevareproduktion, og nu vil Danmark altså sakke yderligere efter Europa.

Europæiske forskeres forbehold for GMO er i øvrigt også aftagende. Bl.a. har Universitat Autonoma i Barcelona påvist, at et meget omtalt rotteforsøg, der endte med at påstå GMO som potentielt hormonforstyrrende, på en lang række parametre er særdeles tvivlsom forskning. Faktisk blev forskningsresultaterne trukket tilbage af EFSA, der står som garant for fødevaresikkerheden i Europa. Der er derfor ikke nogen reel entydig konklusion på, at GMO udgør en fare. Det vil yderligere seriøs og grundig forskning selvfølgelig kunne belyse endnu bedre, så vi kan vælge den rette vej at gå.

Og det ser jeg hellere, at vi i Danmark bidrager til, end at vi passivt afventer andre, og som påtænkt af det nuværende politiske flertal; helt står af udviklingstoget, lang tid før vi er fremme ved sporskiftet.

Resultatet er nemt at spå om. Danmark vil på sigt udfase sin fødevareproduktion, bortset fra nogle få idealister med stråhat, der render rundt med en trillebør og et hakkejern. Danmark vil være tvunget til at importere GMO-producerede fødevarer, hvor man ikke har en kinamands chance for at kontrollere en dyt om deres ophav, alt imens dansk eksport af fødevarer totalt forsvinder. En eksport, der i dag udgør over 125 milliarder kroner, og bidrager væsentligt til betalingsbalancen og til at sikre dansk velfærd.

Naiviteten hos det politiske flertal er, hvad angår GMO, åbenbart stor, hvis man tror, at man i Danmark kan stoppe udvikling og innovation, og helt undgå at blive påvirket af den øvrige verden. Det svarer vel til, at vi ville fornægte brugen af penicillin – eller at insistere på brug af hestevogne frem for biler.

Det er ikke det innovative Foregangsdanmark, som jeg kender. Jeg håber stadig, at Danmark vil være med i forreste række, når fremtidens landbrug skal udvikles, og at fornægte GMO imens resten af verden har valgt at tage udfordringen op, vil være endnu et skridt mod afvikling af den danske fødevareproduktion.

Scroll to Top