BL tilfredse med, at MFO-krav tilpasses virkeligheden

Der er i år lempeligere krav til etableringen af efterafgrøderne i Danmark, hvor afgrøder der er sået før dispensationsfristen den 3. september nu blot skal være spiret jævnt på arealet. Hos Bæredygtigt Landbrug er Bjarne Nigaard tilfreds med, at NaturErhvervstyrelsen fraviger tilvækstskemaet, men han mener, at reglerne i højere grad skal tage højde for fagligheden.

bjarne-nigaard-adm-dir-bl-12

NaturErhvervstyrelsen skriver i en pressemeddelelse den 21. september, at styrelsen fra den 15. september til den 26. oktober kommer på cirka 800 kontrolbesøg, hvor målet er at undersøge tilstanden for efterafgrøderne på de danske marker. Men for de mange landmænd, der har benyttet sig af muligheden for at udsætte såfristen for efterafgrøder til den 3. september, er der lempelige krav til etableringen af planterne. I år skal kontrollen på de sent såede arealer blot kunne påvise, at efterafgrøderne er spiret jævnt på markerne.

Hos Bæredygtigt Landbrug er administrerende direktør Bjarne Nigaard glad for udmeldingen, men han slår fast, at reglerne trænger til en større revision, så landmanden ikke kan gøres ansvarlig for vejrets luner. 

”NaturErhvervstyrelsen har heldigvis besluttet at kunne fravige deres såkaldte tilvækstskema. For det er jo helt absurd at tro, at der kan laves regler for planters vækst, særligt når reglerne formuleres med rigide frister, og ikke tager højde for vejrforhold, skadedyr, saglighed, fagliglighed og godt landmandsskab”, siger Bjarne Nigaard.

Det har i 2015 været et stort problem for mange danske landmænd at overholde reglerne for etablering af MFO-afgrøder. I store områder af landet skulle landmændene således ifølge reglerne have etableret en ny afgrøde før høsten overhovedet var gået i gang, og hos Bæredygtigt Landbrug har man derfor været i tæt kontakt med NaturErhvervstyrelsen for at lette landbrugets byrder i forbindelse med de udfordringer, årets vejr har givet.

Bjarne Nigaard er godt tilfreds med, at der er blevet lyttet til landbrugets praktiske udfordringer i forbindelse med de nuværende regler, og han ser frem til, at de 800 annoncerede kontroller af MFO-arealerne tager højde for, at vejret i år er årsag til, at det mange steder har været umuligt at overholde tidsfristerne.

”Det er rigtig glædeligt, at NaturErhvervstyrelsen har lyttet til vores kritik, og nu nærmer sig en praksis, hvor man ikke straffer en landmand for den manglende vækst, det dårlige vejr eller for de oversvømmede marker”, siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

”Det er ikke hensigten med MFO-reglerne, at faglighed og sund fornuft skal tilsidesættes. Der skal selvfølgelig ikke laves automatkontroller, men foretages en konkret vurdering af hele situationen. Men jeg savner, at man generelt erkender dette, og ikke kun når der er tale om de helt særlige vejrforhold, der har spillet ind omkring efterafgrøderne i år. ”

Læs hele pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet herunder:

 

Lempeligere krav til for sent såede efterafgrøder 

Årets kontrol af efterafgrøder er nu gået i gang. I kontrollen tager vi hensyn til den nye frist for såning og for det usædvanlige vejr, vi har haft i år. 

De efterafgrøder, som på grund af dårligt vejr fik udsat såfristen til 3. september, får i år lempeligere krav, når vores kontrol kommer forbi.
Kravet til de sent såede efterafgrøder er nemlig, at vi blot skal kunne se, at de spirer jævnt fordelt på hele arealet. 

På kontroller af efterafgrøder, som er sået indenfor den oprindelige tidsfrist, er kravene større. Her skal efterafgrøderne fremstå veletableret og jævnt fordelt over hele arealet. 

Da efterafgrøder sås forholdsvis sent på året, er kravet til plantedækket mindre i begyndelsen af perioden og større senere i perioden.  Her skal dækningsgraden være mellem 20 til 40 procent afhængig af, hvornår efterafgrøden blev etableret.

Fra 15. september til 26. oktober kommer vi ud på ca. 800 kontrolbesøg på marker med efterafgrøder.

Læs mere: Gå til Instruks for kontrol af efterafgrøder

Ny udgave af Vejledning om direkte arealstøtte 2015
Vi har indsat et nyt afsnit om MFO-arealer og opdateret afsnittet om MFO-efterafgrøder. Der er ingen ændringer i de andre afsnit i vejledningen.

Læs det nye afsnit 3.3.4 og det opdaterede afsnit 3.3.9 i Vejledning om direkte arealstøtte 2015

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk og NaturErhvervstyrelsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top