Naturstyrelsen trækker arealer efter pres fra BL

Bæredygtigt Landbrug kunne den 28. september afsløre, at Naturstyrelsen ikke overholder betingelserne for at få udbetalt landbrugsstøtte på nogle af deres arealer på Kalvebod Fælled. Afsløringerne fører nu til at styrelsen trækker arealer ud af deres ansøgning.

kalvebod_graes

Den manglende overholdelse af betingelserne får nu Naturstyrelsen til at trække ansøgningen om Grundbetaling for i alt 43 hektar og indgive en dispensationsansøgning for afståelse af MVJ støtten for samme arealer for 2015, med henblik på at rette op på forholdene for 2016 og fremover. Det oplyser man i en mail til Bæredygtigt Landbrug.

Landbrug er ikke en spidskompetence

Naturstyrelsen får hjælp af en landbrugskonsulent til at forvalte deres arealer, fordi man hos styrelsen ikke har landbrug som et kerneområde.

 

“Vi har lige som alle andre en landbrugskonsulent til at hjælpe os, da de her ikke er vores spidskompetence. Vi er ikke sat i verden til at drive landbrug, men derimod til at passe på naturen.

 

Landbrugskonsulenten har for Naturstyrelsen lavet en gennemgang af arealerne og denne gennemgang har vist, at visse arealer ikke er som de skal være. Skovrider i Naturstyrelsen Hovedstaden, Hans Henrik Christensen, anerkender, at der er arealer der ikke er helt efter bogen.

 

“Vi er ikke i tvivl om, at vi har haft køer på alle arealerne, men der er nogle af dem, som vores landbrugskonsulent mente var tvivlsomme”, siger Hans Henrik Christensen.

 

Voldsom græsvækst skyld i manglende afgræsning

Det er ikke Naturstyrelsen selv, der ejer de køer, der går på arealerne, men derimod landmænd, der er hyret ind på kontrakt til at stå for afgræsningen, og der er i år kommet ny kontraktholder på arealerne, hvilket skovrideren blandt andet ser som en forklaring på, hvorfor nogle arealer ikke er afgræsset godt nok.

 

“Det der helt banalt er sket for os i år er, at græsset simpelthen har groet så meget, og samtidig har vi skiftet kontraktholder på arealerne, som har haft svært ved at få startet tidligt op med hele flokken og få skaffet nok køer”, siger Hans Henrik Christensen og fortsætter:

 

“Vi kan se på vores andre arealer blandt andet i dyrehaven, hvor vi har en vildtbestand gående, at der virkelig har været meget mad i år og på de arealer, hvor vi høster hø, har vi fået meget større udbytter end vi plejer at gøre.”

 

I forbindelse med afsløringerne på baeredygtigtlandbrug.dk udtalte museumsinspektør, Morten D. D . Hansen, at den manglende naturpleje kan få store konsekvenser for en række dyre- og plantearter.

 

”Når man holder sådan nogle områder åbne, så de ikke gror til i tagrør, så skaber man nogle lysåbne arealer der er en mangelvare i den danske natur og som mange fugle og planter er afhængige af. Det var ikke en mangelvare for 100 år siden, det er det nu, så hver eneste hektar af sådan nogle strandenge tæller, fordi der er så få af dem. De arter, der er på de arealer, er uerstattelige, da de ikke har andre steder at leve, så hvis de forsvinder derfra, så er de væk for evigt”, siger Morten D. D. Hansen.

 

Scroll to Top