Sidste søm slået i til de reducerede normers kiste

Med ministerens forslag til nye normer slås det sidste søm i ligkisten til de cirka 250 udsatte almindelige gødningsstraffesager, som verserer ved danske domstole og afventer Bæredygtigt Landbrugs civile sag om Gødningsnormernes lovlighed.

hans_sonderby

Af Hans Sønderby Christensen, advokat

En gerning skal både efter dansk og international ret være strafbar både på gernings- og domstidspunktet. Det er den ikke, når der gælder nye normer. 
Derfor vil de blive frifundet, og det sker uanset hvad de centrale myndigheder mener om straffeværdighed i tidligere tid.

Normerne er klart ulovlige, og der kan derudover stilles store spørgsmålstegn ved, om den tidligere minister overhovedet har orienteret Folketing og befolkning korrekt om jura, manglende miljøeffekt og katastrofale landbrugsfaglige konsekvenser. Når der er andre virkemidler til rådighed, som koster en brøkdel og virker mange gange bedre, er de reducerede normer klart i strid med Nitratdirektivets krav om omkostningseffektivitet. 

Hertil kommer den manglende nitrathandlingsplan, den utilstrækkelige miljøvurdering og mange andre graverende fejl på fejl, som har ført til, at Mørkelygten har kunnet holdes over landbruget. 

I maj bekræftede retten i Holstebro billedet af, at randzonekravet kunne sammenlignes med en traktor uden motor, fordi der var for stor usikkerhed om regelgrundlag og kompensation. Derfor blev Povl Blak Bojer, støttet af Bæredygtigt Landbrug, frifundet. Det samme billede gælder nu for Gødningsnormerne. Med ministeriets nye forslag er motoren pillet ud af normerne forstået som billedet af en traktor uden motor.  

Helt enkelt er normskuden sprunget læk, og den synker lynhurtigt. Hvis ministeriet og anklagemyndighederne vil holde fast i gødningsstraffesagerne, forudser jeg, at det vil udløse en perlerække af advokatpræstationer og frifindelser. Det vil fylde advokaternes lommer, men det skaber ingen samfundsmæssig nytte, og derfor er mit råd til staten at kaste håndklædet i ringen før endnu forsmædelige nederlag. 

Det er også vigtigt at huske på, at det ville være sket alligevel, for de reducerede normer er slet og ret ulovlige, så ministeren tjener det samlede danske samfund med sit forslag. Det fortjener hun ros for. 

Dermed er Bæredygtigt Landbrugs strategi lykkedes, for siden oktober 2012 hvor stævning blev udtaget, og november 2012 hvor den første straffesag blev udsat, har det været mit opdrag for Bæredygtigt Landbrug at forhindre, at nogen dansk landmand bliver straffet for landbrugsfaglig korrekt gødskning, selvom denne overskrider de gældende gødningsnormer.

 

Scroll to Top