100 procent forkert, at danske landmænd ikke må gøde mere ifølge EU-reglerne

Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen går stærkt i rette med juraprofessor Helle Tegner Anker, der til Altinget.dk fortæller, at en lempelse af de danske gødningsregler kan sende Danmark på kollisionskurs med EU. Advokaten kalder juraprofessorens udsagn ”100 procent forkert”.

soenderby

Professor Helle Tegner Anker sender på Altinget.dk den 16. september en advarsel afsted mod den danske Miljø- og Fødevareminister, da Eva Kjer Hansen (V) har gjort det klart, at hun med opbakning fra de øvrige borgerlige partier vil gøre alvor af at give danske landmænd mulighed for at gøde mere, end de må i dag. Men juraprofessorens argumenter holder ikke, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby Christensen.  

På Altinget.dk fortæller Helle Tegner Anker blandt andet, at: 

”Det nytter ikke noget, at man giver alle lov til at gødske mere. Der står klart i vandrammedirektivet, at man ikke må forringe miljøtilstanden,” siger Helle Tegner Anker til Altinget.dk, og hun fortæller videre, at det skal kunne bevises, at der ikke vil være et ”miljøproblem forbundet med gødningen’, og at det ikke vil kunne gælde alle steder.

”Det er 100 % forkert, at ministeren ikke kan løsne fejlimplementeringsskruen om landmændenes jord og hals. Skruen har kostet cirka 10 milliarder de sidste 4 år, og har naturligvis fortrinsvis ramt “udkants-Danmark” med et stort slag, som er ødelæggende og “dødbringende”, lyder det fra Hans Sønderby Christensen.

Gødningsskruen skal løsnes
Ifølge advokat Hans Sønderby Christensen er der mindst tre gode grunde til, at den danske regering uden videre kan løsne op for gødningsreglerne uden at komme på kant med EU-reglerne.

”For det første stammer 50 procent af undergødskningen fra den såkaldte Landekvote, der som navnet siger alene er en national regulering for dansk landbrugsjord, som intet som helst har med EU at gøre, og som ikke har haft nogen målt eller beregnet virkning, og som derfor kan fjernes uden videre. Kammeradvokaten har skriftligt bekræftet 21. maj, at landekvoten fra 2004 er rent national regulering, og at udvaskningen ikke er faldet siden Landekvoten blev indført, ” lyder det fra advokaten.

Hans Sønderby Christensen anfører også, at der i Danmark aldrig er blevet leveret en gyldig Nitrathandlingsplan, og derfor har de danske forpligtelser ikke været til stede.

”Myndighederne har end ikke produceret en nitrathandlingsplan. Der er kun udarbejdet et dokument på engelsk, og som den førende EU- og miljøretsprofessor Peter Pagh har fastslået, er handlingsplanen ugyldig, fordi den ikke har været i høring, fordi den kun er udarbejdet på engelsk, og fordi der står to forskellige ting i miljøvurderingen og nitrathandlingsplanen om beregning af gødningskvoter i Danmark. Det strider lodret mod EU-retten, at ingen regler er indført, som sikrer, at handlingsplanen er bindende. ”

Mest ødelæggende virkemiddel

For det tredje mener advokaten, at den danske metode til at reducere belastningen med kvælstof ved hjælp af reducerede normer er det farligste og mest ødelæggende virkemiddel, han kan forestille sig.

”Den danske normreduktion strider mod nitratdirektivets krav om omkostningseffektivitet. Professor Merete Styczen bekræftede under vidneansvar i Vestre Landsret, at efterafgrøder kan fjerne 25-37 kg N per hektar, medens det mest optimistiske skøn for reducerede normer er 4 kg N per hektar. Halmnedmuldning kan tage 8-10 kg N, og tidlig sået vintersæd kan klare endnu mere. Disse initiativer er altså langt mere effektive og koster desuden kun en brøkdel. Derfor strider de reducerede gødningsnormer klart mod det EU-retlige krav om omkostningseffektivitet. ”

Sagt med andre ord mener Hans Sønderby Christensen, at centraladministrationen kørte overfor rødt, da man strammede skruen overfor landmændende.

”Man implementerede EU-regler med hovedet under armen, og derfor er der naturligvis ingen EU-ret, som forhindrer, at tingene bliver rettet i overensstemmelse med EU-retten, ” siger Hans Sønderby Christensen.

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug fører retssag mod staten i anledning af de ulovlige gødningsnormer ved Vestre Landsret på vegne af organisationens cirka 4.000 landmænd, som tilsammen repræsenterer godt halvdelen af dansk produktionsjord. Både Danske Mælkeproducenter og Danske Svineproducenter er biintervenienter i sagen.

Klik her for at læse hele artiklen med Helle Tegner Anker på Altinget.dk (kræver login): Professor: Kjer på kollisionskurs med EU-regler 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.