Ros til ministeren – men også forventninger om forbedringer

Under overskriften "Akut behov for løsninger" var landmænd fra hele landet inviteret til stormøde i Agerskov i Sønderjylland.

agerskovgruppenhjemmeside

Sædvanen tro var der godt fyldt i krostuen på Agerskov Kro til stormøde i Agerskovgruppen, og inden mødet gik i gang gik snakken lystigt blandt de fremmødte landmænd.

Flemming Fuglede lagde for med ros til ministeren, men gjorde det også klart, at der er behov for markante ændringer i politikken og et paradigmeskifte i styrelserne, så landbruget igen kan blive et solidt erhverv.

For Bæredygtigt Landbrug er der fire hovedpunkter, der er afgørende at få gjort noget ved. De fire punkter er gødning, vandløbsvedligehold, vandområdeplaner, og byrdeomkostninger.

Læs Flemming Fugledes tale her

Efter Flemming Fuglede var det Flemming Nør-Pedersen fra L&F, der fik ordet og han lagde også ud med ros til ministeren.

Repræsentanten fra L&F gennemgik herefter en lang række byrder for landbruget og han havde især fokus på PSO afgiften, som ifølge Flemming Nør-Pedersen er en afgift der rammer danske landmænd væsentlig hårdere end landmænd i andre lande.

Flemming Nør-Pedersen rettede også en kras kritik af Naturstyrelsen og dens evne til at udpege vandområder korrekt. Han nævnte specifikt Norsminde fjord, der står som et naturligt vandområde til trods for at området er stærkt modificeret, men han tegnede også et billede af en styrelse, hvor mange udpegelser ingen hold i virkeligheden har.

Efter Flemming Nør-Pedersen gik miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen på talerstolen, og ministeren lagde for i en munter tone, men gjorde hurtigt opmærksom på, at man i regeringen er klar over, at man er en mindretalsregering, der skal arbejde hårdt for at opnå resultater.

Hun fortalte, at hun fra første dag i ministerstolen har arbejdet hårdt for at skabe resultater, og at hun ikke har været fredet i de første 100 dage, som det var i gamle dag.

Eva Kjer Hansen gjorde det også klart, at man i de kommende forhandlinger for alvor skal arbejde for at få forbedret vilkårene for landbruget, og at hun har tænkt sig at leve op til forventningerne om, at 16-punkt planen bliver ført ud i livet.

Eva Kjer Hansen fortalte, at hun har grebet tingene lidt bagvendt an ved at sende et lovforslag i høring, hvor indholdet endnu ikke er på plads, fordi hun har stort fokus på, at få landbrugspakken på plads hurtigt. Hun forventer nogle svære forhandlinger i den kommende tid, men tror også på, at man kan få en bred aftale på plads, så landbruget kan få forbedrede vilkår på den lange bane og ikke bare indtil næste valg.

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top