Vigtigt at få Socialdemokraterne med

Miljø- og fødevareminster Eva Kjer Hansen var mandag den 19. oktober i Agerskov for at tale til Agerskovgruppens stormøde. Ministerens hovedbudskab til landbruget var, at hun arbejder for brede politiske aftaler.

eva-kjer-hansen

Efter stormødet fik Bæredygtigt Landbrug TV en snak med ministeren om gødningsloven og hendes forventninger til de kommende forhandlinger.

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.


Hvad forventer du dig af forhandlingerne om den nye gødningslov?

Der er ingen tvivl om, at det er gødskningsreglerne der fylder rigtig meget, og det er der forventningerne er meget store. Og som jeg gjorde gældende i dag, så håber jeg jo, at jeg kan få en politisk aftale på plads, sådan så den nye bekendtgørelse kan få virkning fra 1. februar 2016. Og jeg vil jo gerne vi kan nå et mål om, at man kan gødske optimalt, altså i forhold til hvad planterne kan optage, og det håber jeg vil indgå i en bred politisk aftale, som skal omfatte hele landbrugspakken.

Kan du forstå at landmændene bliver bekymrede, når der bliver snakket om brede politiske aftaler?

Jeg kan forstå, at der er en utålmodighed i forhold til at få gennemført nogle af de her ting, og at det betyder rigtig meget for, hvilket driftsresultat man kan opnå. Men som jeg sagde til landmændene i dag, så tror jeg, at det er i deres interesse, at vi får en bredere politisk aftale på Christiansborg, fordi det lover for holdbarheden. Og det skulle jo gerne være sådan, at det her bliver nogle rammevilkår, der komme til at være gældende langt ud i fremtiden, så man ved, hvad man har at gøre godt med. Og der vil det være vigtigt at få Socialdemokraterne med.

Har I sat en smertegrænse for hvor langt I vil gå?

Nej, så langt er vi ikke i forhandlingerne på nuværende tidspunkt. Det jeg håber, det er jo, at vi kan få en aftale på plads inden jul.

Hvad er der af fokuspunkter for regeringen i arbejdet med vandplanerne?

Jeg er jo ved at kigge på vandplanerne som de blev sendt i høring og de 7000 høringsvar der er indkommet. I mine overvejelser indgår, hvor der kan ske ændringer, hvad kan der justeres på, hvad er forpligtigelserne i forhold til EU direktiverne på området, og jeg er ikke klar til endnu at melde ud hvilke ændringer, der kan komme på tale.

Scroll to Top