Landbrugspakke byder på store gevinster for landbruget

Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen kunne den 22. december præsentere den længe ventede landbrugspakke, der blandt meget andet byder på mere gødning og ændrede harmonikrav for svinebrug.

praesentation-af-landbrugspakke-22-dec-2015

Rundt om i landet har mange landmænd ventet spændt på at se det endelige indhold i landbrugspakken, som Eva Kjer Hansen har barslet med i et stykke tid nu.

Tirsdag den 22. december blev sløret så endelig løftet, og det blev en aftale, der kommer med flere gode julegaver til de danske landmænd. Aftalen byder på i alt 30 initiativer, hvor blandt andet mere gødning, afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og fjernelse af randzonerne kan nævnes som de mest markante. Men også ændrede harmonikrav for svinebrug, kortere sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser og flere målinger er noget, som er værd at lægge mærke til.

 

Aftalen er indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, og den blev dermed ikke en bred politisk aftale, som ellers havde været et stort fokuspunkt for ministeren for at sikre, at aftalen ville være langtidsholdbar. Det ærgrer da også Eva Kjer Hansen, at Socialdemokraterne trak sig fra forhandlinger til aller sidst, men hun er overbevist om, at aftalen det til trods er langtidsholdbar.

 

“Jeg tror, at man vil se, at de enkelte elementer, der indgår i aftalen, giver så god mening, og der har været et bredt politisk ønske om, at få den målrettede regulering iværksat. Det er også derfor, jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor Socialdemokraterne ikke vil tage ansvar omkring den her aftale”, siger Eva Kjer Hansen til baeredygtigtlandbrug.dk.

 

Stor opgave at udmønte aftalen

I de kommende måneder vil der være travlhed i Miljø- og fødevareministeriet for at få udmøntet aftalen, og ministeren ser frem til arbejdet med optimisme og en tro på, at de tiltag der bliver sat i søen vil have en stor og gavnlig effekt for landbruget

 

“Jeg er mest tilfreds med, at vi kommer videre med at lave det her paradigmeskifte. Det er et stort arbejde, og det er en stor opgave vi har påtaget os her i ministeriet. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer frem til en mere intelligent måde at beskytte miljøet på i Danmark. Og så er jeg ikke i tvivl om, at det der har størst betydning for landmændene er, at de kan få lov til at gødske optimalt, og det er så på vej nu og bliver indfaset til næste år”, siger Eva Kjer Hansen.

 

LA har haft stort aftryk på aftalen

Hos Liberal Alliance er der også stor tilfredshed med aftalen, som partiet har haft stor indflydelse på.

 

“Vi har haft et kæmpe stort aftryk på den her aftale. Hele diskussionen om, hvordan man gødsker har vi vi iscenesat igennem mange år, lige siden vi havde den famøse Grøn Vækst. Vi har nu fået igennem, at vi får en nyklassificering af vandløb, hvilket har været meget stærkt efterspurgt, vi har fået den målrettede regulering, og så har vi faktisk sikret en udfordringsret for landmændene”, siger Mette Bock, Miljø- og fødevareordfører for Liberal Alliance, til baeredygtigtlandbrug.dk.

 

Og netop udfordringretten har været et vigtigt punkt for Liberal Alliance, fordi den giver landmændene muligheder for selv at påvirke systemet og selv medvirke til, at der bliver lavet godkendelser og regulering på et solidt oplyst grundlag.

 

“Nu bliver der jo lavet gødskningsplaner, som tager afsæt i de 90 vandoplande, der er, og de baserer sig jo på konkrete målinger, som der nu bliver flere af, men der er jo landmænd der selv laver målinger. Og når de bliver lavet efter godkendte principper, så kan landmændene selv levere de målinger ind i systemet, så de dermed får en måde at udfordre det som myndighederne lægger til grund”, siger Mette Bock.

 

Vi er ikke i mål endnu

Selvom man i Liberal Alliance er meget tilfredse med landbrugspakken, så mener Mette Bock, at der er ting, som mangler i aftalen, og det er noget som hun vil arbejde for i det kommende år.

 

“Vi ville gerne have fjernet PSO-afgiften for landbruget, da der er meget store byrder på landbruget omkring afgifter. Vi er kommet et godt skridt af vejen, men vi også se i øjnene, at vi ikke er i mål endnu. Vi vil arbejde for generelle skatte- og afgiftlettelser, men det tager vi fat på i foråret”, siger Mette Bock

 

Lige som ministeren, så ærgrer Mette Bock sig over, at landbrugspakken ikke blev en bred politisk aftale, men hun mener ikke, at Socialdemokraternes fravær vil få nogen betydning ved et regeringskift.

 

“Det har den betydning, at Socialdemokraterne kan stå ude på sidelinjen og kritisere, men jeg tror ikke det får nogen reel betydning, selvom vi skulle få et regeringskifte i løbet af nogle år. Jeg er sikker på, at der ikke bliver ændret på det her, fordi Socialdemokraterne var med helt til målstregen, og dermed er der også generel bred enighed om, at det her er den rigtige vej at gå”, siger Mette Bock.

 

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

 

 

 

 

Scroll to Top