DR2 efter Deadline

DR2 Deadline 12. februar 2016 (Niels Krause-Kjær) havde inviteret professor Stiig Markager i studiet som fagligt sandhedsvidne, hvilket er underligt al den stund, Stiig Markager er en af de hovedmistænkte for mange års fejltagelser.

poul-500

Af Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver

Stiig Markager talte som sædvanlig unuanceret om ”næringsstoffer”, hvorved han fik lagt tågeslør over den kendsgerning, at det netop forholdet mellem de to næringsstoffer, der er afgørende. 

Han fortalte, at stort set alle forskere i verden er enige om, at det er kvælstof og fosfor, der er de væsentlige og dominerende næringsstoffer for vandmiljøet (hvilket er fuldstændig korrekt!), men han undlod at forklare de virkelige mekanismer, der viser, at det er fosfor, der er den egentlige skurk. Og at fosfor har fået alt for lidt opmærksomhed i mange år. Hvorimod kvælstof, som ikke er skurken, har fået hele opmærksomheden fra danske myndigheder og politikere. Han forklarede heller ikke, at fosfor genbruges igen og igen fra sedimentet, og at det derfor er særlig alvorligt, at han og hans kolleger har taget for let på sagen i 30 år.

Heri består det virkeligt kritisable, som medierne løber forbi i deres mediestorm.

Stiig Markager er en af de ansvarlige for denne kæmpe fejltagelse. Derfor er det helt ved siden af skiven at indkalde ham som ”dommer” i egen sag – helt uden modspil.

Så omtalte Stiig Markager Danmarks relativt store dyrkede areal i forhold til f.eks. Tyskland og Sverige. Dette ofte genbrugte argument er af indlysende grunde falsk. Man kan sammenligne Danmark med f.eks. Slesvig-Holsten, men ikke med Tyskland, hvori indgår store naturarealer, alper osv. I givet fald skulle Danmark medregne f.eks. Grønlands areal i procentberegningen. Det giver naturligvis ingen mening. Landegrænser er uden betydning for bedømmelse af disse procenter.

BT’s redaktør, Olav Skaaning Andersen, var ligeledes indkaldt og kunne videregive sin totale vildfarelse om, at folk i byerne er mere miljøbevidste end folk i landbrugserhvervet.

Det er simpelt hen for meget.

Hvis DR går ind i en sag, bør de gå ind på neutral basis og høre flere sider.

Fredagens drøftelser i Deadline havde i øvrigt intet at gøre med den vandløbsadministration, som siges at være udgangspunktet for den kampagne, som visse medier ruller ud i disse tider.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top