Lyt til Bæredygtigt Landbrug – til gavn for miljø og landbrug

I disse dages medievandfald, hvor det harceleres over, at der bliver lyttet til Bæredygtigt Landbrugs faglige og saglige argumentation, er det vigtig at huske den faglige baggrund for, at der bliver lyttet.

jørgen-evald-jensen-nærbillede-grøn-baggrund-1000-px

Af Jørgen Evald Jensen, Faglig direktør

Det er nemlig ikke rigtigt, at BLs politik vil medføre øget forurening (som påstået i Radio 24syv) – eller den vil true den store fremgang af fisk og andre dyr i de danske vandløb, som BT påstår. Tværtimod, er det den førte politik med manglende oprensning af vore vandløb, der er problemet. Stillestående vand med grøde har tendens til at rådne. Forsumpede marker udleder mere P (fosfor) og N (kvælstof), der hidtil er udråbt til de store syndere. 

Og så er der et andet forhold: De oversvømmelser, som mange naturfolk taler så positivt om, skulle kunne redde byerne leder jo også kloakvand ud over natur og marker. Og derefter ud i vandløbene. En sådan oversvømmelse førte eksempelvis i sommeren 2014 til at tre køer døde. Vandværket i Hjørring, hvis spildevandsudledning var skyld i dødsfaldene, betalte erstatning. Men det kom der ingen større mediehistorie ud af. Det gør der heller ikke, når landmændene finder spildevandets uhumske efterladenskaber på deres marker.

Det er ikke løsningen, at man bare oversvømmer marker opstrøms, som naturfolkene foreslår, i et forsøg på at undgå at huse, veje og byer bliver oversvømmet nedstrøms. Specielt hvis vi får længere perioder med store nedbørsmængder.

Selvfølgelig skal markerne kunne optage vandet. En god veldrænet mark med dræn der har udløb over vandspejl, kan optage op til 200 mm i kraftige regnskyl, der herefter langsomt vil sive ud i åen og følge vandløbene ud i fjorde og hav. At nogen påstår, at der ikke er plads i havet, er bare så urkomisk, at det ikke skal kommenteres her.

Hvis markerne allerede inden de store regnskyl er våde og oversvømmede løber vandet af dem med det samme – og de store regnskyl vil så føre til øgede oversvømmelser. En veldrænet mark fungerer som et tomt badekar, når den kraftige regn kommer. En oversvømmet mark vil fungere som et fyldt badekar. Fra et tomt badekar, der bliver fyldt, kan vandet lukkes lige så stille ud. Fra et fyldt badekar plasker det ud over alle grænser.

Det er derfor det er så vigtigt, at skære grøden og uddybe vandløb, så drænene er frie og vandløbene kan lede vandet væk, når det kommer lige så stille ud fra drænene.

Fisk og smådyr har det godt i oprensede rislende vandløb og er til glæde for både naturfolk, lystfiskere og landmænd.

Det er sådanne argumenter – og mange flere til, seriøse politikere lytter til.

Scroll to Top