Spildevandsindsatserne er langt fra i mål

334.595.000 kubikmeter urenset spildevand med medicinrester, østrogener, fosfor, kvælstof og mikroplastik fossede ifølge Danmarks Statistik ud i det danske vandmiljø i 2014 i forbindelse med regnbetingede overløb.

spildevand-fra-overløbsrør

30. oktober 2016 skal Vandplanernes spildevandsindsats overfor regnbetingede overløb være gennemført, men det ser ud til, at det bliver umuligt at nå målet – for det går den forkerte vej. Bæredygtigt Landbrug opfordrer til, at kommuner og styrelser styrker indsatsen for at løse problemet.

Om overløb forklarer Naturstyrelsen følgende på sin hjemmeside:
”… Selv om kommunerne anlægger overløbsbassiner til at aflaste kloakkerne ved kraftige regnskyl, er regnmængderne blevet så voldsomme, at det ikke altid er nok. Regnvandet fylder kloakledningerne, blandes med spildevandet og ledes til et overløbsbygværk. Når det er fyldt, bliver vandet ført direkte ud i vandmiljøet, f.eks. i en bæk eller en å, hvorefter det ender i havet. Spildevandet bliver altså ikke renset, men det bliver selvfølgelig fortyndet af regnvandet. …”

Der er ifølge MiljøGis 18.828 steder i Danmark, hvor der kan forekomme regnbetingede udløb med spildevand.

Kort over planlagte indsatser for at forhindre regnbetingede udløb:

Kilde: MiljøGIS: Udkast til vandområdeplanerne 2015-2021 (udtræk foretaget august 2015)

 

Kort over steder, hvor urenset spildevand kan løbe ud ved voldsom regn

 Kilde: MiljøGIS: Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015 – 2021 (udtræk foretaget august 2015)

Scroll to Top