Stop den ulovlige brandbeskatning af landbruget

En EU-dom beviser, hvad BL længe har ført frem, nemlig at dansk landbrug i årevis er blevet udsat for en afgiftstrædemølle.

flemming-22-maj-2013

 

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

 

Landbruget i Danmark har i årevis været udsat for en meget stor bruttobeskatning gennem afgifter og særbyrder.

Erhvervet er på den måde blevet afgiftsbelagt og beskattet, inden der har været en indtjening. Denne bruttobeskatning har kostet dyrt og været medvirkende til at ødelægge dansk landbrugs konkurrenceevne og har været en medvirkende hovedårsag til erhvervets store gældsproblemer. 

Nu viser det sig, at flere af disse afgifter endog er opkrævet ulovligt. Den 17. marts blev der afsagt en principiel dom ved EU-domstolen, som må få vidtrækkende konsekvenser. Danske Slagtermestre har ført sagen mod Fødevareministeriet. Dommen har ikke vakt den store genklang i medierne. Men dens konsekvenser må man forvente får stor betydning for hele landbrugserhvervet. Og betydningen er allerede begyndt at materialisere sig.

Kort fortalt mente Danske Slagtermestre ikke, at Fødevareministeriet kunne pålægge slagterierne at betale for blandt andet uddannelse af statsligt personale, og det har EU-domstolen nu givet dem medhold i. 

Dommen stiller, ifølge advokat Hans Sønderby Christensen, der har ført sagen, spørgsmålstegn ved den tolkning, som de danske myndigheder har anlagt på opkrævninger – og det gælder også flere andre udgiftstyper. Det er nemlig de samme principper for afgiftsopkrævning, som nu er underkendt for kødkontrollen, der er benyttet for andre i landbrugssektoren. Det gælder eksempelvis syn af dyr på samlesteder, kontrol af opskærings- og grovvarevirksomheder og besætninger, der alle sker under inddragelse af Fødevarestyrelsens sædvanlige overhead, som indeholder en lang række udgifter, der ikke skal opkræves. 

Allerede nu fører dommen til håndfaste reduktioner i Fødevarestyrelsens stabe. Styrelsen har foreløbig erkendt at skulle reducere sit budget på den helt korte bane med 40 millioner kroner. Det førte forleden til masseafskedigelser. Den officielle begrundelse er ganske vist en anden, men det tidsmæssige sammenfald er påfaldende. 

Det kan vise sig blot at være begyndelsen. Danske Slagtermestres advokat, Hans Sønderby Christensen, som også er advokat for Bæredygtigt Landbrug, anslår, at der minimum skal reduceres med 50-100 millioner kroner bare som følge af de direkte konsekvenser for kødkontrollen. Penge, som Styrelsen med urette har opkrævet fra slagterierne.

Dommen beviser, hvad BL længe har ført frem, nemlig at dansk landbrug i årevis er blevet udsat for en afgiftstrædemølle. Nu viser det sig, at det reelt også er en ulovlig opkrævning af bruttoskat på kornet, koen og grisen, vi står med.

Det er bogstaveligt talt dødbringende for erhvervet, at vi skal helt til Luxembourg for at få ret, men i BL har vi for længst erkendt, at retssagssporet er nødvendigt for at flytte noget.

Dommen vil få flere konsekvenser: Bæredygtigt Landbrug kræver, at disse hundredvis af millioner kroner, som i et årti eller mere ulovligt er blevet opkrævet hos landbruget, straks bliver tilbagebetalt. BL forventer samtidig, at hele skatte- og afgiftsjunglen bliver gennemgået med en tættekam, så skatter og afgifter ikke længere vil belaste det danske landbrug, og vi dermed kan få genoprettet konkurrenceevnen under forhold, der tåler sammenligning med vore øvrige EU-partnere. 

 

Scroll to Top