Glæde over øget gødning

På Sanderumgård ved Odense glæder driftsleder Henrik Terp sig over den øgede gødningsmængde, der er til rådighed i denne vækstsæson. Han regner med på sigt, at kunne hæve udbytterne med 3-4.000 kr. pr. ha i chips kartofler og med 2.000 kr. i hvede. Den øgede kvælstofmængde vil i første omgang også gavne den udpinte jord

driftsleder-henrik-terp-sanderumgaard-1000-px

Sanderumgård ved Odense er et alsidigt landbrug med næsten 800 ha ager samt juletræsdrift, skov, maskinstationsarbejde, udlejningsboliger og en 15 ha stor romantisk have med offentlig adgang. Haven er genskabt efter de retningslinjer Johan Bülow anlagde sin have efter i slutningen af 1700 tallet og er et besøg værd. Sanderumgård, der kan føre sin historie tilbage til 1300-tallet, ejes i dag af Godsejer, Kammerherre, Cand.merc. Erik Vind og Kammerherreinde Susanne Vind.

Driftsleder Henrik Terp står for landbrugsdriften sammen med tre land- og skovarbejdere, en have og bygningsarbejder samt en landbrugselev. Sanderumgaard er et af Bæredygtigt Landbrugs mange medlemmer.

Siden 2001 har bedriften været drevet ud fra principperne i pløjefri dyrkning. ”De sidste år vi pløjede, så vi ikke en måge – nu er der en hel sværm bag os, når vi arbejder med jorden”, konstaterede Henrik Toft forleden overfor en folk landbrugsjournalister, der var på besøg på det fynske landbrug.

På den måde illustrerede han, hvor meget mere liv der er i jorden ved pløjefri dyrkning – men det tog to til tre år, inden der var rigtig liv i jorden efter omlægningen, kunne driftslederen også konstatere og han glædede sig over, at den lette jord har bedre hold på vandet og en langt bedre humus efter omlægningen. Samtidig kan han konstatere stigende udbytter, han høster mellem 7,5 og 8,5 tons i hvede, ligesom han ikke har øget sit pesticidforbrug – snarere tværtimod. Et sundt sædskifte er nødvendigt – flere års hvede er et no-go efter hans mening i pløjefri dyrkning.

Den øgede gødning er han glad for til hvede, kartofler og vårbyg, mens han ikke bruger mere gødning til maltbyg og hestebønner. Han har ikke brugt al den gødning, han har til rådighed her i foråret. Den ubenyttede gødning gemmes til efterafgrøderne, som i det pløjefri dyrkningssystem er en vigtig jordforbedrende faktor.

Kartofler

Kartofler er en stor afgrøde på Sanderumgård. 118 ha dyrkes med spisekartofler og 65 med chipskartofler. Med produktion af chipskartoflerne er han i direkte konkurrence med tyske landmænd, der har billigere arbejdskraft, ingen pesticidafgifter ligesom de har haft den nødvendige gødning til rådighed. ”Det vil sige, at vi har været bagud med 2,5 til 5.000 kr. pr. ha”, konstaterede driftslederen og glædede sig over, at nu er gødningsgabet ikke så dybt længere.

Og dog: ”Det vil tage nogle år inden vores udpinte jord er gødet op. Vi har i 15 til 20 år pint jorden ud – det skal bygges op. Kvælstof opbygger en sund jord, vi har manglet kvælstof.”

Han regner med, at den øgede gødning på sigt vil hæve udbytterne i chipskartoflerne med 3 – 4.000 kr. pr. ha og i hveden med 2.000 kr.

Vandløb

Som fynbo frygter han Det blå Kort, men vandløbslauget for Kerteminde Å er begyndt at måle udledningen. Det regner han med vil hjælpe for den fortsatte landbrugsdrift på Sanderumgård. Geels å, der er en del af vandløbslaugets område, har sit udspring i skoven, men har så et langt løb gennem markerne. Her vil der inden længe være målinger. Dem glæder Henrik Terp sig til.

Oprensningen af de mange vandløb på bedriften er et kapitel for sig. ”Vi har her i foråret haft to ekstra søer og har talt med store bogstaver til kommunen. Vi har haft hyrdebrevet med til dem – det har ikke hjulpet,” fortæller driftslederen.

I 2011 var afgrødetabet pga. oversvømmelser på en mio. kr., der stod bl.a. kartofler for 700.000 kr. på marken, der ikke kunne tages op pga. vand. ”Hvis det sker igen skal der bruges penge på advokat og ikke erstatningsafgrøder,” advarer Henrik Terp, der finder det frygteligt frustrerende, at bundkoten er hævet og strømrenden er mindre nu, end den var tidligere.

Kommunen henviser til vandløbsregulativet og QH opmåling.

Henrik Terp på sin side påpeger at udløbene fra de gamle dræn fra 50’erne nu ligger under åbunden. ”Der har ingen forstandig landmand lagt et drænudløb”, understreger han og tilføjer, at vandløbene fungerer ringere og ringere. Vandføringsevnen er simpelthen for ringe. Den må og skal udbedres. Det arbejdes der på fra Sanderumgård og igennem Kerteminde Vandløbslaug.

Kampen for et juridisk og fagligt korrekt reguleret landbrug føres mange steder fra. 

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Billedtekster:

Driftsleder Henrik Terp, Sanderumgaard foran en kartoffelmark. Kartoflerne af sorten Belinda blev lagt den 25. marts og skulle gerne være ude hos forbrugeren i juli, hvis ikke det kolde forår fortsætter.

 

En del af Den romantiske have på Sanderumgård ved Odense. Haven har offentlig adgang 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.