Konventionelt landbrug er klimavenligt

Det er ikke logisk, at kvælstof og gødning er blevet fyord i en tid, hvor klodens klima er til debat.

køer-på-mark-tina

Sådan lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen – som understreger, at man kunne reducere CO2-udledningen betydeligt ved at forbedre planteproduktionen.

Overset gevinst

”Kvælstof er det vigtigste næringsstof i planteproduktionen. Gødning fremmer planternes vækst, og jordens evne til at binde CO2 er totalt overset herhjemme i Danmark”, siger Jørgen Evald Jensen.

Den faglige direktør deltog forleden i en nordjysk tv-debat. Her blev han konfronteret med en professor fra Aalborg Universitet, som påstod, at økologi kunne være en god løsning til at imødegå COP21.

”Jeg måtte selvfølgelig rette det, da det simpelthen ikke er rigtigt”, fortæller Jørgen Evald Jensen.

Økologi er ikke bedre for klimaet

Konventionelt landbrug viser sig således at være mere klimavenligt end økologisk landbrug. Allerede for tre år siden konkluderede fire forskere fra det svenske landbrugsuniversitet i Uppsala, at ”en forbruger skal vælge økologi af andre årsager end sin vilje til at mindske sin påvirkning af klimaet”.

Senere har forfatterne til bogen ”Den ekologiska drömmen” fastslået, at ”i en helhedsanalyse bliver det konventionelle landbrug mere klima-effektivt end det økologiske”. Sammenlignes gødskningen med N (kvælstof) fra kunstgødning og fra grøngødning, er førstnævnte mest klimavenligt. Der frigives meget CO2 og lattergas ved grøngødskningen – og der skal et betydeligt større økologisk areal til at give den samme mængde produceret afgrøde. Det konventionelle landbrug derimod vil ved at anvende kvælstof fra kunstgødning have en positiv indflydelse på udledningen af drivhusgasser og dermed på klimaet.

De fordomsfulde må sluge nogle kameler

”Det samme er tilfældet, hvis anvendelsen af kvælstof i kunstgødning sammenlignes med kvælstof fra husdyrgødning. Her er det de store udslip af metan og lattergas, der giver en negativ balance. Jeg er ked af at sige det, men der er altså nogle fordomsfulde byboere, som må sluge nogle kameler, når de ser disse forskeres og forfatteres konklusioner”, siger Jørgen Evald Jensen.

Han gør opmærksom på, at en økologisk ko belaster ca. 1,24 kilo CO2 per kg mælk mod 1,05 kg for en konventionel af slagsen.

Af Christian Ingemann Nielsen

Scroll to Top