Landbrugspakken er i overensstemmelse med EU-retten

Kommissionens involvering kan ende med at blive en fordel for dansk landbrug, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs advokat

tina-krarup1000

Ida Auken og Co. risikerer en boomerang efter at have hidkaldt EU-kommissionen. Kommissionens involvering kan således ende med at blive en fordel for dansk landbrug – for gødningsnormerne holder hele vejen.

Sådan lyder det fra Hans Sønderby Christensen, Bæredygtigt Landbrugs advokat, efter at Kommissionen har henvendt sig til regeringen om den såkaldte landbrugspakke. Advokaten vurderer, at henvendelsen åbner op for et nødvendigt fagligt vendepunkt for landbruget.

Lad fakta styre diskussionen

”Nu kommer diskussionen forhåbentlig ud i det åbne, hvor fakta – og ikke følelser og skærmtække – har overtaget”, siger Hans Sønderby Christensen.

”Enten bliver Kommissionen overbevist over de næste uger, eller også må den danske regering agere i forhold til en eventuel sag for Domstolen. Gødningsnormerne i Landbrugspakken holder hele vejen – de er i overensstemmelse med EU-retten. Så enkelt er det”, tilføjer han.

Bevidste undladelser

De nye gødningsnormer, der har ramt følelserne hos Auken og hendes støtter, hviler efter advokatens opfattelse på et sagligt og redeligt fagligt grundlag fra embedsmændenes side. Hans Sønderby Christensen kalder det samtidig forudsigeligt, at Kommissionen melder sig på banen.

”Man har blot undladt at fortælle Kommissionen, at landmændene efter landbrugspakken fortsat er reguleret på EU’s hårdeste niveau. De, som vil landbruget det ilde, har også undladt at fortælle, at de 30 års miljøforbedringer er fastholdt – og at der efter landbrugspakken vil ske yderligere forbedringer frem til 2021”, siger advokaten.

Forudsigelig reaktion

Ifølge Bæredygtigt Landbrugs advokat findes der ingen andre medlemsstater med jord og klima som det danske, der har en så håndfast og stram regulering. Hvis de danske normer skulle ophæves, burde de altså ligeledes ophæves i alle de lande, vi normalt sammenligner os med.

”Jeg sagde – allerede inden henvendelsen blev kendt – at selvfølgelig må Kommissionen da reagere, når en række statsfinansierede institutioner og en tidligere minister med flere råber højt om fejl på fejl men ikke fortæller Kommissionen om alt det gode ved landbrugspakken – eller om, hvad de selv gjorde, da de selv kunne påvirke. Det er nu op til embedsmændene at redegøre for det fulde billede, og det vil de naturligvis gøre overbevisende. Dertil kommer, at de nødvendigvis må komme ind på de håndfaste fejlimplementeringer af især vandrammedirektivet, der blev udført af den tidligere regering. Det er vigtigt, at disse ting kommer frem i lyset nu, så det her kan blive det nødvendige faglige vendepunkt for dansk landbrug, mens Kommissionens lys er tændt på sagen”, forklarer Hans Sønderby Christensen.

Af Christian Ingemann Nielsen

Scroll to Top