Metroxpress lukker gylle ud

Miljø- og Fødevareministeriet har den 12. maj udsendt et dementi, hvor man gør opmærksom på, at avisen Metroxpress mod bedre vidende fortæller, at ministeren efter pres fra Bæredygtigt Landbrug har givet landbruget mulighed for at ”udlede mere”. Avisen lukker gylle ud, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

hans-aarestrup-hjemmeside-top

Af Hans Aarestrup, direktør

I en mail til Miljø- og Fødevareministeren har vi spurgt ind til forståelsen af det korrekte tal for målbelastningen i forbindelse med landbrugspakken. Det har Metroxpress urigtigt udlagt, som om Bæredygtigt Landbrug af ministeren er blevet lovet muligheden for at udlede mere kvælstof.

Kvælstofudvalget skrev i “Teknisk notat om kvælstofudvalgets korrektioner” 15/12/15 i tabel 2, at målbelastningen er 44.542. Tidligere var måltallet 42.015 tons. 

Vi var i tvivl om, hvad den retslige status af de 2 tal er. Er de meddelt til EU eller hva’?

Hvorfor bliver man ved at snakke om 42.000 tons, hvis det reelt er 44.500 tons, der gælder?

Det spurgte vi ministeriet om i en mail, så de kunne forberede sig til mødet. Det får Metroxpress så en historie ud af i dag. Det er ren journalistisk gylle.

Resultatet af den slags historier er, at man ikke længere tør at sende mails til ministerierne af frygt for, at hjernelamme bladsmørere skal lave historier ud af dem, fordi de ikke fatter sammenhængen. Vi er ikke blevet kontaktet af Metroxpress for at give vores version. Det havde nok heller ikke hjulpet, for ministeriet har tilsyneladende forsøgt at forklare sagen til avisen uden held.

At Dansk Naturforvirring og en ikke udrydningstruet politisk papegøje har lyst til at kommentere på det sludder ,kan ikke forbavse. Det, som er forstemmende, er, at de begge helt sikkert har kendt tallet på de 44.542 siden december, og nu spiller dumme for at få spalteplads.

Klik her for at hente notatet ”Teknisk notat om kvælstofudvalgets korrektioner” fra den 15. december 2015.

Klik her for at læse Metroxpress.dk: Ny kritik i gylle-gate:Landbrug får lov til at udlede mere


Læs pressemeddelelsen med Miljø- og Fødevareministeriets dementi af Metroxpress’ forsidehistorie herunder:

Dementi af forsidehistorie på Metroxpress

Metroxpress skriver i dag en forkert historie imod bedre viden. Ministeriet har både skriftligt og mundtlig informeret avisens journalist om, hvor og hvornår det er offentligt på ministeriets hjemmeside, at tallet for målbelastningen allerede lå som en del af det offentligt tilgængelige faglige grundlag bag Fødevare- og landbrugspakken, der blev aftalt af regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Den omtalte målbelastning på ca. 44.500 tons er et udtrykt for den samlede kvælstofudledning, som Danmark skal ned på for at sikre god tilstand i de danske kystvande og er således ikke det tal, der direkte afgør hvor meget landbruget må udlede. Det er reguleret i henhold til gødskningsloven, der har været behandlet i Folketinget.

Metroxpress fremfører, at en aktindsigt skulle dokumentere, at der på et møde mellem Bæredygtigt Landbrug og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skulle være afgivet løfter om, at landbruget skulle kunne udlede mere kvælstof. Dette er ikke tilfældet. Der er ikke ændret i de aftaler, der allerede er indgået mellem et flertal af Folketingets partier om, hvor meget kvælstof der må udledes. Metroxpress er af ministeriet blevet oplyst om, at dialogen med Bæredygtigt Landbrug om målbelastningen i april alene har haft opklarende karakter i forhold til, hvad der var besluttet i regi af Fødevare- og landbrugspakken i december 2015.

Ministeriet må derfor dementere Metroxpress forsidenyhed i dag.

Se links:
http://mfvm.dk/landbrug/vaekst-eksport-og-arbejdspladser/foedevare-og-landbrugspakke/fagligt-grundlag/

Side 3 i tabellen:
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Foedevare-_og_landbrugspakke/Fagligt_grundlag_for_foedevare-_og_landbrugspakken/Kvaelstof/Teknisk_notat_om_kvaelstofudvalgets_korrektioner.pdf

Scroll to Top