Mistænkeliggørelse virker – på kort sigt

Kommissionen vil naturligvis lytte, når den danske minister og hans embedsmænd fortæller den fulde historie om, at alle danske landmænd er reguleret mere restriktivt end deres kolleger i det øvrige EU

bakkede-marker-sjælland-marts-2014-hjemmeside

Af Peter Bohsen Jensen,

bestyrelsesmedlem,

Bæredygtigt Landbrug

Den mistænkeliggørelse, der fra mange sider er spredt om Landbrugspakkens konsekvenser, får nu følger, da EU-kommissionen har sendt en såkaldt pilot-skrivelse til miljø- og fødevareministeren for at få en forklaring.

Det er en helt naturlig følge, når blandt andre tidligere SF-minister, nu radikalt folketingsmedlem Ida Auken, stiller sig op og påstår, at pakken betyder, at de sidste 30 års miljøindsats rulles tilbage, og hun endvidere påstår, at miljøet er uden beskyttelse de næste tre år.

Med sådanne udtalelser må en ansvarlig kommission spørge: Hvad foregår her – og en ansvarlig minister må svare: Vi har alt under kontrol.

Kommissionen vil naturligvis lytte, når den danske minister og hans embedsmænd fortæller den fulde historie om, at alle danske landmænd er reguleret mere restriktivt end deres kolleger i det øvrige EU.

Men det er skadeligt for det danske samfund med en sådan mistænkeliggørelse, fremført af en radikal politiker med rødder i SF. Tillige har Ida Auken ikke gjort sig den ulejlighed at fortælle hverken Kommissionen eller den danske offentlighed hele historien om, at Landbrugspakken både er en forbedring for miljøet og til stor gavn for landbruget.

Den radikale mistænkeliggørelse virker på kort sigt til skade for Danmark. På lang sigt vil Kommissionen, som selv har udarbejdet det nitratdirektiv, der er fejlimplementeret i Danmark de sidste 17 år, selvfølgelig forstå sammenhængen, og ministeren vil komme igennem med at sige sandheden om pakken og dens mange positive virkninger.

Det er blot ærgerligt, at vi skal igennem endnu en mudret debat – endnu engang baseret på radikal usand tale.

Scroll to Top