Pesticidforbud i Egedal er ulovligt

Egedal Kommune vil forbyde brug af pesticider på Bjellekær Kildeplads. Ifølge Chefjurist Nikolaj Schulz er det faglige og juridiske grundlag for forbuddet meget mangelfuldt.

nikolaj1web

Den 28. august 2013 traf Egedal byråd beslutning om at forbyde anvendelse af pesticider og begrænse brugen af nitrat på 37 hektar jord. Forbuddet er startskuddet til at forbyde og begrænse brug af gødning og pesticider på ca. 886 hektar jord i Egedal Kommune.

”Indgrebet er ulovligt, så kort kan det siges”, lyder det fra Chefjurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schulz, som fortsætter:

 ”Forbuddet strider mod EU-retten, der er ingen konkret fare, kompensationen er alt for lav, og jeg kan blive ved; det her er klokkeklar ekspropriation”.

Svend Hansen, landmand i Egedal Kommune og medlem af Bæredygtigt Landbrug er en af de jordejere, der vil blive kraftigt påvirket af forbuddet, og han mener, kommunen skyder helt ved siden af målet med et tiltag, der på en meget usikker baggrund vil ramme lodsejerne i området meget hårdt.

”Jeg har trådt mine barnesko herude, og jeg ved, at der under flere grønne marker er lossepladser som kommunen slet ikke vil snakke højt om, og man ved jo, at gamle lossepladser kan give anledning til nedsivning af farlige stoffer til drikkevandet, og de midler vi bruges i dag dem finder man jo ikke i grundvandet – og slet ikke i koncentrationer, der burde give anledning til indgreb, ” siger Svend Hansen.

Regning på 200 mio. kroner
Til spørgsmålet om, hvorvidt Svend Hansen vil kunne drive jorden videre med de kompensationsbeløb, kommunen har sat lodsejerne i udsigt, er landmanden helt klar i mælet.

”Jeg kan ikke drive min jord uden brug af sprøjtemidler og gødning, det er uforsvarligt, og derfor bør kommunen ekspropriere til fuld erstatning. Jordprisen herude er nok omkring 250.000-275.000 pr hektar. Så de første 37 ha kommer altså til at koste i omegnen af 10 mio. kroner, hvis alle 886 ha skal inddrages. Så der lander en regning på langt over 200 mio. kr. til ingen verdens nytte, ” vurderer Svend Hansen.

Ifølge Bæredygtigt Landbrug er forbud mod sprøjtning ekspropriation, fordi man ikke kan drive en moderne landbrugsproduktion uden sprøjtemidler.

Chefjurist Nikolaj Schulz mener ikke Egedal Kommune har gjort sit juridiske forarbejde godt nok, og han forudser, at kommunen vil tabe en sag omkring ulovliggørelse af pesticider, når der kun er tale om en tænkt forureningssituation.

 ”Egedal Kommunes BNBO-beslutning er ulovlig og usaglig ekspropriation, og jeg har svært ved at se, at Egedal Kommune vil vinde i retten, hvis landmændene fortsætter den korrekte brug af lovlige og godkendte pesticider på Bjellekær Kildeplads. ”

”Jeg håber, at Kommunalbestyrelsen vil besinde sig ellers må vi jo få testet det her ved domstolene – for vi står skulder ved skulder med vores medlemmer i Egedal Kommune, ” slutter Nikolaj Schulz.

Klik her for at Læse mere omkring Egedal Kommunes vedtagelse af forbuddet mod brug af pesticider


Fakta :

BNBO er en forkortelse for Boringsnære beskyttelsesområder, der arealmæssigt udlægges efter en konkret vurdering.

Af Nikolaj Schulz, nsc@baeredygtigtlandbrug.dk og Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top