BL kræver landbrugsstøtte udbetalt til tiden

Flytning af NaturErhvervstyrelsen betyder længere sagsbehandlingstider – men landmænd kan ikke vente på landbrugsstøtten, fastslår Bæredygtigt Landbrug

20140620_120002-001

NaturErhvervstyrelsens flytning fra hovedstaden til Sønderjylland bør ikke gå ud over landmænd, som har krav på landbrugsstøtte. En mulighed er at udbetale aconto-beløb til den enkelte landmand.

Sådan lyder det fra Bæredygtigt Landbrug, efter at NaturErhvervstyrelsen har meldt ud, at flytningen af ca. 400 medarbejderes opgaver betyder længere sagsbehandlingstider.

”Enhver forsinkelse af udbetalingen af landbrugsstøtten kan betyde konkurser i landbruget. Som situationen er i øjeblikket, har danske landmænd ikke tålmodighed til at vente én eneste ekstra dag på pengene”, fastslår BL’s chefjurist Nikolaj Schulz.

Fra NaturErhvervstyrelsen lyder meldingen, at man har ”prioriteret fortsat at kunne udbetale landbrugsstøtten til tiden”, og at ”vi arbejder på, at det kan lykkes at sikre udbetalingen på trods af de udfordringer, flytningen af opgaver giver os”. Det hedder også, at ”vi gør, hvad vi kan, for at flytningen berører landmænd, fiskere og andre, som modtager tilskud fra os, mindst muligt, men det kan desværre ikke undgå at få konsekvenser for nogle”.

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist har stor forståelse for, at en flytning kan medføre bøvl. Han synes dog, at hensigtserklæringen om at gøre sit bedste burde have været erstattet af en egentlig garanti:

”NaturErhvervstyrelsen bør allerede nu forberede at udbetale landbrugsstøtte aconto. Når der er styr på butikken og flytterodet, får de jo selv pengene fra EU. Styrelsen bør have en backup-plan, så landbrugsstøtten kommer til tiden”, siger Nikolaj Schulz.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top