Tal-manipulation

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding kommer med - mildest talt - forvrøvlede tal i sin kritik af landbrugspakken

jørgen-evald-jensen-halv-figur-grøn-baggrund-1000-px

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding har under overskriften ”Endnu mere vrøvl” i Nordjyske den 14. juni begået tal-manipulation af værste skuffe.

Maria Gjerding har gang på gang fremført, at der som følge af landbrugspakken vil blive udledt 8000 tons N mere – eller helt præcist 7996 tons i årene 2016 til 2019. Hun ser det som et stort tal. Det svarer til 3,5 procent af den samlede udledning, der i alt er på ca. 225.000 tons i de fire år. Er det meget?

Og så må jeg tilføje, Maria Gjerding: Det tal, du udregner, er uden indregning af nogen form for baseline. Derfor er det et forvrøvlet tal. Der vil jo aldrig komme en merudledning på 8000 tons, som du prøver at antyde.

Aarhus universitet ved professor Jørgen E. Olesen kommer, efter indregning af baseline, i samme fire års periode til en sum på 1828 tons svarende til 0,8 procent af den samlede danske udledning, og kun 0,7 promille af den samlede udledning fra alle Østersølande til de indre danske farvande i samme periode (DHI-tal).

Marie Gjerdings 8000 tons er ikke et udtryk for noget sluttal på, hvad udledningen estimeres til, men blot en mellemregning, og kun i den første del af planperioden. Skal man lægge tal sammen på den måde, må det nødvendigvis gøres for hele perioden frem til 2021, men det er nok ikke urovækkende nok for Maria Gjerding –– det tal siger 6000 tons merudledning. Alle forskere er enige om, at baseline med en vis værdi derefter skal indregnes i det endelige estimat for udledning.

Det er ikke fair at bruge den slags tal i den offentlige debat, hvor den enkelte dansker ikke har mulighed for at sætte sig ind i meget komplicerede beregnings-tabeller. Det tal, fjordene og det marine miljø kan påvirkes af, er selvfølgelig den endelige udledning, som kan måles over en årrække, altså hele planperioden fra 2015 til 2021. Det tal blev slået fast af professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, der med indregning af baseline får en summeret forventet mindre udledning over årene fra 2015 til 2021 på hele 6901 tons i forhold til udledningen i 2015.

Det er det tal, vandmiljøet kan forholde sig til.

Scroll to Top