Vand fra landet er mere klart end vand fra byen

Sønderjysk landmand dokumenterer markant forskel i lokal å – og det kommer ikke bag på Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent

vand-foto

Hvem sagde, at det er landmændene, som sviner?

Landmand Peter Thuesen fra Branderup i Sønderjylland kan bevise, at den lokale å bliver belastet af gråt og tydeligvis meget beskidt vand fra nabobyen Agerskov, hvor der er udløb fra et rensningsanlæg – hvorimod det vand, der kommer fra ”landet”, er klart. 

Ikke rimeligt at bebrejde os

”Jeg har taget nogle billeder ved roligt vandflow, altså i en periode hvor der ikke har været store nedbørsmængder, der kunne forplumre dokumentationen af de to vandkvaliteter. Og det ser ikke ud, som om det er rimeligt at bebrejde os landmænd for miljøsvineri, hvilket vi ellers tit må høre for”, fortæller Peter Thuesen, som efter at have taget billederne straks gik til Bæredygtigt Landbrug.

På billedet herover vises sammenløbet. Det klare vand fra venstre kommer alene fra landbrugsområder (bundsand og bundgrus er ret gulligt, derfor den gulbrune farvetone), mens det snavsede vand fra byen kommer ovenfra.

Billedet er taget om aftenen med blitz, fordi sammenløbet af de to vandløb sker mellem en del træer, der skygger meget. Billedet er ”skudt” ved Smedebækken ud for Branderup Møllegårds have. Det lille vandløb fra venstre afleder vand fra Branderup Kådner, i alt ca. 350 ha landbrugsjord. Det store vandløb kommer gennem Agerskov by, og der udledes vand fra byens rensningsanlæg – her er der et opland på ca. 2100 ha landbrugsjord.

Felt-observationer gør os klogere

Ifølge Stig Sandholt Andersen, faglig konsulent ved Bæredygtigt Landbrug, beviser billederne ganske godt, hvad danske landmænd er oppe imod i disse år:

”Selv om landbruget gennem flere år har været udskreget som den store synder, når det kommer til udledning af skadelige stoffer til vandmiljøet, viser felt-observationer ofte et andet billede”, forklarer Stig Sandholt Andersen.

”I BL er vi i øjeblikket i gang med at undersøge de regnbetingede udløb fra spildevandsselskaberne. De ser ud til at være helt ude af kontrol med hensyn til udledninger”, tilføjer den faglige konsulent.

Danmarks Statistik begyndte at medregne de regnbetingede udløb i 2014, og her løb tallet op i 335 mio. kubikmeter vand. Dette skulle ifølge Danmarks Statistik have givet en samlet udledning af nitrat på 1358 tons for hele Danmark, hvor København tegner sig for cirka halvdelen – og hvad fosfor angår, er hovedstaden en endnu større synder.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

3 kommentarer til “Vand fra landet er mere klart end vand fra byen”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top