Vi appellerer til respekt for danske landmænd

Fortrinsvis sjællandske medlemmer fik en spændende oplevelse, da BL onsdag aften inviterede til sommermøde på Vallø Gods

foto

Der er stadig meget at kæmpe for i bestræbelserne på at give dansk landbrug rammebetingelser, der svarer til de udenlandske kolleger. Men chancen for at det lykkes, er større, hvis vi står sammen.

Sådan lød hovedbudskabet, da Bæredygtigt Landbrug onsdag aften inviterede medlemmer og andre interesserede til sommermøde på Vallø Gods. En aften, der frembragte både grin, hovedrysten og ikke mindst klapsalver til de BL-ildsjæle, som gav en status på interesseorganisationens arbejde.

En pæn stor forsamling i maskinhuset på Vallø Hovedgård kunne høre en oplagt advokat – Hans Sønderby Christensen – berette om retslige triumfer inden for bl.a. vandplaner, grødeskæring samt randzoner. Faglig direktør Jørgen Evald Jensen gjorde rede for eksempelvis venstrefløjens usande postulater om dansk kvælstofudledning. Og direktør Hans Aarestrup kom ind på gebyrkamp og på, hvordan foreningen er ved at organisere sig på kontoret i det nye domicil ved Fredericia.

Aftenen igennem var der stor spørgelyst fra forsamlingen.

Til slut fik formand Flemming Fuglede Jørgensen ordet:
”Landbrugsøkonomien er på kogepunktet. Jo mere den koger, jo tættere må vi rykke sammen for at kæmpe for landbrugets fremtid”, sagde han.
”BL appellerer ikke til medlidenhed. Vi appellerer til respekt. Respekt for det store arbejde, danske landmænd udfører – og for den betydning, landbruget har for samfundet. BL har allerede flyttet meget. Det er sagt om os, endda af en af vores modstandere, at ingen ny organisation har formået at flytte så meget på så kort tid. Det er vi stolte af. Det vil vi fortsætte med – sammen med jer medlemmer”, tilføjede Flemming Fuglede.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top