Vigtigt for landbruget at kommentere vandområdeplanerne

Landbruget havde samlet stået langt stærkere, hvis også L&F havde klaget over både de formelle og indholdsmæssige problematikker

peter-rosendal500

Af Peter Rosendal, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding

Frederik Lüttichau, formand for Sektion for større Jordbrug i Landbrug & Fødevarer, mener, at det er at lave ballade bare for at lave ballade, når Bæredygtigt Landbrug også denne gang har klaget over vandområdeplanerne.

Intet kunne være mere forkert, og BL forstår godt, hvorfor formanden »får tæsk« af sine medlemmer, efter at L&F har besluttet sig for ikke at klage over vandplanerne.

Form og indhold hænger sammen

Det er rigtigt, at der formelt set kun kan klages over tilblivelsesmangler.

Men form og indhold hænger sammen også her, derfor påpeger BL’s klage både tilblivelsesmangler og indholdsmangler. Det er for BL vigtigt at påpege, at borgere skal have ret til at klage over åbenlyse fejl og mangler i embedsmændenes behandling af planerne. BL opfatter det derfor som en pligt for en landbrugsorganisation, der repræsenterer kollegerne, vedvarende at kæmpe for, at erhvervet administreres juridisk og fagligt korrekt.

Lodsejere burde inddrages

Organisationer som BL har ikke engang haft klageadgang. BL har derfor klaget på vegne af fire landmænd. BL påpeger selvfølgelig i sin klage, at det ikke er i orden, at der ikke er klageadgang om vandområdeplanernes indhold, men udelukkende om tilblivelsesmangler. Det ville helt klart have været en fordel at have inddraget lodsejere med konkret kendskab til områderne.

Der fremføres desuden, at kortet om målrettet regulering frem til år 2021 synes at være nyt, og at kortet rent fagligt ikke giver mening, fordi det er de robuste arealer i Jylland, som har en høj retention, der ifølge kortet skal begrænses mest.

Målinger – ikke modeller, tak!

Derudover klages der over manglende borgerinddragelse og det faktum, at planerne fortsat bygger på modeller og ikke på målinger. På den måde virker planerne hverken sagligt eller fagligt velfunderede. Hver enkelt landmand skal fremover hele tiden huske at få samtlige af deres indholdsmæssige mangler med hver eneste gang, man har en konkret sag om for eksempel husdyr, vandløb eller noget helt tredje. Det ville have været bedre at have det afklaret på forhånd. Flere andre forhold er også medtaget i klagen.

Landbruget havde samlet stået langt stærkere, hvis også L&F havde klaget over både de formelle og indholdsmæssige problematikker, der findes i de planer.

Scroll to Top