Rapshøsten i Nordjylland delvist ødelagt af angreb af knoldbægersvamp

Høsten af raps er i fare. På grund af angreb af knoldbægersvamp vil høsten flere steder blive halveret, andre steder ser det betydeligt værre ud.

knoldbaegersvamp

Af Jørgen Evald Jensen, Faglig direktør Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Mange rapsmarker er nu så voldsomt angrebet af knoldbægersvamp, at hovedparten af planterne visner i stedet for at modne frøene. Angrebet er sat ind tidligere end forventet og har derfor kunnet brede sig inden bekæmpelsen. Også marker, hvor der ikke har været dyrket raps i årevis, er angrebet. Det rammer hårdt i et i forvejen trængt erhverv.

Det er de værste angreb, vi nogen sinde har set. Det sker endda i et år, hvor vores forventninger til knoldbægersvampangreb var vurderet til en lavrisiko, fordi vi havde et forholdsvis tørt vejr i første halvdel af blomstringen.

De risikovurderinger vi normalt har brugt er ikke anvendelige i år. Selv marker med over 10 rapsfrie år er så voldsomt angrebet, at udbyttet stort set er ødelagt. Selv om markerne er svampesprøjtet i fuld blomstring, som hidtil har været anbefalingen, har det ikke været tids nok til at undgå angreb.

Det er formentlig det meget varme vejr i de første 14 dage af maj, der har givet betingelserne for spredning af smitten. Hermed har markerne været smittet flere dage, inden der blev sprøjtet, og virkningen af sprøjtningen har ikke været tilstrækkelig. De arealer, hvor svampesprøjtningen har været delt i to, har det i de fleste tilfælde givet en bedre virkning, men heller ikke i alle tilfælde har det været nok.

Som jeg ser det lige nu, må man lave hele tre behandlinger, for at være dækket helt ind. Første behandling tidligt, én i fuld blomst suppleret med en sen sprøjtning mod skulpesvamp, som sidste år i nogle marker var meget tabsvoldende.

Det er en katastrofe, at vi på den måde kan risikere næsten at miste en hel afgrøde, og det sætter overvejelser i gang om, hvorvidt rapsdyrkningen skal fortsætte på nuværende niveau.

Det er i forvejen en meget omkostningstung afgrøde med de mange planteværnsbehandlinger, og skal der forsikres mod en sådan overraskende angreb, som vi ser i år, skal der simpel hen flere sprøjtninger og dermed flere omkostninger.

Scroll to Top