Vandløbs debat og redelighed

BT optog som forudsagt ikke Flemming Fuglede Jørgensens læserbrev om vandløb og oprensning i forhold til landbrugspakken, så du kan læse det her.

flemming-fuglede-joergensen-top

Af Flemming Fuglede Jørgensen, Formand Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug og bredejer ved Ryå, Borupgaard, Løkken

BT beskæftiger sig endnu engang tirsdag den 5. juli med vandløb og oprensning i forhold til landbrugspakken, men mangler at forholde sig til det væsentlige faktum, at vandløb ifølge vandløbsloven skal kunne føre vand væk. Derfor er det nødvendigt, at vandløbene bliver tilstrækkeligt oprenset og grøden bliver skåret. Effektiv grødeskæring giver 15 gange bedre vandafledning.

En veldrænet mark, hvor drænene fungerer, kan i tilfælde af kraftigt regnskyl optage mellem 100 og 200 mm vand. En våd og forsumpet mark vil fungere, som et fyldt badekar, der løber over med det samme. En sådan opstuvning af vandet fører til råd og forsumpelse, som vi i dag desværre ser mange steder til skade for vores pragtfulde natur og vore marker.

Med en veldrænet mark vil der komme en forsinkelse for vandet og det kan stille sive ud i vandløbet – der selvfølgelig skal være renset op hele vejen til udløbet. Vandløb skal kunne rumme både de øgede regnmængder og de øgede mængder vand, der kommer fra de større og større befæstede arealer i byerne.

Det er derfor ikke blot landbruget, der vil drage fordel af en effektiv oprensning af vore vandløb. Det vil naturen og huse, landsbyer og byer langs vandløbene også. Mange er allerede nu træt af oversvømmede kældre. Med BTs argumentation vil den situation blive værre i fremtiden. Og ja – infrastrukturen i vores samfund – hvorunder vandløbene hører – plejer at være en offentlig opgave. Det er også defineret i vandløbsloven. Men hvis vi landmænd fik tilladelse til det, vil vi hellere end gerne hjælpe til med oprensning.

Det er disse fakta som BT samt et antal politikere og naturfolk overser i artiklerne i BT i tirsdags. Derfor fordrejes debatten endnu engang – og det er beklageligt.

Scroll to Top