Rystende rapport om dansk landbrugs rammevilkår

Ingen har vundet på reguleringen af erhvervet – heller ikke miljøet… Nu må politikerne stå sammen om at redde dansk landbrug fra gældskrisen

flemming-fuglede-joergensen-1

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

”Årligt har en dansk planteavlsejendom i gennemsnit mistet 473.000 kr., svineejendommene 936.000 kr. og malkekvægsejendommene 223.000 kr. i forhold til nabolandet med de næst ringeste rammevilkår”, fortalte associeret professor cand.oecon. Troels Troelsen fra CBS den 2. august på Copenhagen Business School, da han fremlagde en ny rystende analyse af dansk landbrugs rammevilkår i sammenligning med andre landes vilkår. 

”Landbrugsregnskabernes toplinje og dækningsbidrag er så pressede af de ringe rammevilkår i Danmark, at der ikke er indtægter til at dække alle lønninger, faste udgifter og renter. Derfor er investeringer og vedligeholdelse i tilbagegang”, tilføjede han og fortsatte: ”I perioden 1997-2016 mangler en dansk planteavlsejendom således 10,5 mio. kr., en svineejendom 12,3 mio. kr. og en malkekvægejendom 7,8 mio. kr. i indtjening i forhold til nabolandene” og han understregede, at de dårligere rammevilkår har betydet stor gældsætning af landbruget og mange konkurser.

”Erhvervet er truet og bliver yderligere presset, hvis de i juni 2016 vedtagne vandplaner gennemføres”, sagde den associerede professor Troels Troelsen. Til spørgsmålet om, hvem det har gavnet, at landbruget har tabt mellem 80 og 100 mia. kr. lød svaret:

Ingen. Ingen har vundet på denne regulering, heller ikke miljøet.

Denne nye rapport er rystende læsning – for en kender af dansk landbrug kommer den desværre ikke som en overraskelse. En så omfattende analyse fra et anerkendt institut må få alle politikere til at vågne op og skaffe bedre rammevilkår for det danske landbrugserhverv.

Den nuværende regering har taget hul på nytænkning med den meget udskældte landbrugspakke. Nu bør kritikken af pakken forstumme og alle respektable politiske kræfter samles om at redde dansk landbrug fra den gældskrise, som de politisk bestemte rammevilkår har sat erhvervet i.

Det ville også klæde de danske medier at bore sig ned i analysen og dermed formidle den forskning, der viser realiteterne ude på landet.

Scroll to Top