Ministeren besøgte BL-landmand i Fredericia

Trods et travlt politisk program slog miljø-og fødevareministeren et smut forbi BL-medlem Niels Ladegaard-Jensen i Fredericia til en snak om den politiske situation i dansk landbrug set med lokale briller

niels-minister-forside

I forbindelse med et Venstrearrangement i Fredericia Kommune, deltog miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, som tog sig tid til at diskutere dansk landbrugspolitik med de lokale i området.

Arrangementet foregik på Thomasminde i Pjedsted lidt udenfor Fredericia, hvor landmand Niels Ladegaard-Jensen til daglig driver et konventionelt landbrug med planteavl og slagtesvin. Ministeren deltog med ønske om at sætte mere fokus på de lokale bønder, som kæmper en daglig kamp for erhvervet uden for byerne.

”Det med at komme rundt i landet er en høj prioritet for os i regeringen, og det er et kæmpe privilegie at komme ud og møde folk, som brænder for det, de laver,” fortalte ministeren til de fremmødte.

Medlem af Bæredygtigt Landbrug og gårdejer Niels Ladegaard-Jensen havde set frem til ministerens besøg, som han kaldte spændende. Landmanden tog hatten af for, at ministeren gav sig tid til at lægge vejen forbi lige netop ham. Han takkede endvidere BL, Venstre og Vejle-Fredericia landboforening for et godt arbejde for landbruget, og glædede sig over, at de nye gødningskvoter allerede i år har givet ham et bedre udbytte med et proteinindhold på 11 % frem for tidligere 8 % i hans korn.

Bekymringer om fremtiden

Trods gevinster ved landbrugspakken og en dygtig minister, som knokler for vores levebrød, så har dansk landbrug stadig store udfordringer for fremtiden, og disse udfordringer prægede spørgsmålene til ministeren.

Niels Ladegaard-Jensen og den lokale landboforenings formand, Nis Kristian Hjort, var især bekymret for de fremtidige vandområdeplaner, hvor arealer skal lægges ud til vådområder. Formanden for Vejle-Fredericia landboforening ser en stor udfordring i at holde hånden over landmændene, når områder skal udpeges.

”Der er ret skrappe mål for at finde arealer til minivådområder her ud til Lillebælt, og det ser ud til, at her bliver det over 800 hektar, hvor også dyrkningsflader bliver ramt. Jeg frygter, at vores medlemmer bliver pålagt at omlægge deres driftsmarker, og at vi som mindre landboforening får rigtig svært ved at finde de kompensationskroner, det kræver,” fortalte en foruroliget Nis Kristian Hjort.   

Miljø- og fødevareministeren sagde, at han forstod landmændenes bekymring for vandområdeplanerne, men at det var for tidligt at sige, hvor store konsekvenser det ville have for den enkelte landmand. Esben Lunde Larsen forklarede yderligere, at man arbejder på flere målestationer for at få et mere retvisende billede af vandmiljøet, og at ingen landmænd får lavet indsatser i deres vandløb, uden at det har været omkring vandrådene først.

”Lad os nu se, om vores vandmiljø ikke har det bedre, end vi går og tror, og så skal vi holde os for øje, at det i første omgang er på oplandsniveau, og først senere endnu kommer på et driftsniveau,” sagde ministeren.

Landbrugspakkens usikre fremtid

Det var ikke kun vandplaner, der plagede de tilhørende, men også de mange komplicerede regler og overimplementering af EU-direktiver blev berørt – og især var frygten størst for, om landbrugspakken kunne risikere en tilbagerulning ved et eventuelt regeringsskifte.

Ministeren forsikrede om, at ministeriet arbejder på mere regelforenkling, og at der er nedsat et overimplementeringsudvalg med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i spidsen, hvor direktiver allerede nu bliver tjekket i sømmene for overimplementering i forhold til EU-praksis.

BL’s udsendte spurgte endvidere ministeren om, hvordan det stod til med dialogen omkring landbrugspakken i EU-kommissionen, men som forventet, så lød svaret, at det var et lukket forum, men at det gik efter planen:

”Jeg kan sige så meget, at vi har sendt vores svar til dem, og de skal så svare os. De har en skæringsdato d. 19. september, men om svaret kommer der, kan vi ikke forvente. Så det er lige så spændende for os, om vi forsætter dialogen, eller EU brygger på en traktatkrænkelsessag.”

Esben Lunde Larsen gjorde det endvidere klart, at han ligeså vel som landmænd og landboforeninger frygter, at et muligt kommende rødt flertal til enhver tid kan rulle hele landbrugspakken tilbage. Men derfor fremhævede han også, hvor vigtigt det er, at vi sammen får udbredt budskabet om pakkens gode og nødvendige egenskaber ikke bare for landbruget, men også for danskernes egen velfærdsstat og fødevareindustriens overlevelse.  

”Det kunne jo være en overvejelse værd til landboforeninger, at de talte mere til “det blå” i folk om, hvad landbrugspakken kan og gør så godt,” lød det opfordrende fra ministeren.

Udover ministerens opfordring, kan vi bede til, at Esben Lunde Larsen og den blå regering får lov til at blive siddende længe endnu, og EU-kommissionen beslutter sig for at lade landbrugspakken bestå.

Af Ditte Birkebæk, dib@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top