Hvor bliver fagligheden af, hr. minister?

Planteavlskonsulent stiller her konkrete spørgsmål til Esben Lunde Larsen - efter trist oplevelse hos Centrovice forleden

bente-andersen

Af Bente Andersen, planteavlskonsulent

Åbne spørgsmål til fødevareministeren

Fødevareministeren er i denne tid, sammen med nogle embedsmænd, på road-show til Danmarks landmænd. Efter møderne stilles spørgsmålet af mange landmænd: Hvor bliver fagligheden af i mange af de ufyldestgørende svar? Det giver uro blandt de fagligt velfunderede landmænd.

Jeg var selv tilstede på mødet hos Centrovice. Det er tidligere omtalt i Effektivt Landbrug. Også jeg kom for at stille faglige spørgsmål, og forventede faglige svar. Det blev en nedslående oplevelse.

Til mødet sad jeg ved siden af Jens Peter Aggesen, formand for Agerskovgruppen, han har de sidste seks år kæmpet for danske landmandsfamilier. Jens Peter Aggesen er en erfaren mand. Derfor havde han afleveret sine spørgsmål på skrift til ministeren inden mødet i håbet om, at han så i det mindste ville få en besvarelse tilsendt.

Jeg stillede selv spørgsmål på mødet, jeg fik en meget mangelfuld besvarelse. Nu gentager jeg spørgsmålene, suppleret med lidt flere. Jeg håber så, at jeg får svar.

Spørgsmål til Esben Lunde Larsen

 1. Hvorfor arbejder man ikke med kontrollen af landbrug som i Tyskland, hvor systemet i langt højere grad er opbygget på grundlag af tillid til landmanden. F.eks.: Hvis en landmand har overskredet kvælstofbalancen, får han rådgivning og opfølgning og ingen bøder. I Tyskland skal man ikke indsende gødningsregnskab, det skal blot være på gården.

 2. Hvorfor indfører man ikke i Danmark i reguleringen af gødskning et gennemsnit over tre år, ligesom man har i Tyskland?

 3. Har man i alle de nye vandmiljøplaner taget højde for, at slagtesvineproduktionen i Danmark er faldet fra 21 mio. til 19 mio., og at produktionen er på vej mod 17 mio. producerede slagtesvin?

 4.  Hvordan tager man i planerne højde for det betydelige areal med frivillige efterafgrøder, som ikke indgår i nogen statistik?

 5. Hvordan tager man i hele kvælstofbalancen og kravene i vandplanerne hensyn til, at jorden er blevet udpint? Jordens indhold af organisk stof er faldet især på de gode produktionsjorde. Se figur 1. (kilde Jørgen E. Olesen AU, indlæg på Feeding the Future 2016 på Vestermølle 26. sept. 2016)

   

Figur 1.

 

 

 

De sidste 20 år viser målinger i kvadratnettet, at især på de gode produktionsjorde er indholdet af organisk stof, se figur 2, faldet.

 

Figur 2.

 

 

Hvis vi tager søjlen `Alle’ står der minus 210 kg C/ha/år. Siger vi, at C/N forholdet er 12 (stabilt organisk stof) giver det 210/12 = – 18 kg N/ha/år. Landbrugsarealet er ca. 2,6 mio. ha. På landsplan er der derfor tale om – 18 X 2,6 = ca. – 50 000 ton N/år, der er hevet ud af jorden.

Hvordan tager man i sine planer hensyn til udpiningen af den danske jord, der er sket de sidste mange år?

 1. Hvorfor fremfører man ikke, at netop indholdet af organisk stof i landbrugsjorden er vigtigt både i forhold til jordens frugtbarhed og modstand imod erosion ved de voldsomme klimaforandringer? Hvorfor fremfører man ikke, at med en ændret trend, således at der bliver tilført mere organisk stof i forhold til bortførsel, vil dansk landbrug kunne modvirke klimabelastningen med planternes hjælp? Hele intentionen med EU´s reform var jo bl.a. at forøge jordens indhold af organisk stof.

   

 2. Hvordan har ministeren tænkt sig i forhold til klimakravene, at tage højde for, at der i perioden med undergødskning ud fra tal i kvadratnettet ser ud til at være forsvundet det, der svarer til 5 % af Danmarks CO2-udledning hvert år på grund af faldet i organisk stof.

L&F

Landbrug&Fødevarer var også repræsenteret på mødet hos Centrovice. Jeg vil gerne, at alle landmænd får kendskab til L&F’s holdning til ovenstående spørgsmål. Derfor anmoder jeg Martin Merrild og Lars Hvidtfeldt om at svare på spørgsmålene.

Og samtidig svare på, hvordan L&F arbejder for, at landmændene kan hjælpe med til at opbygge organisk stof i jorden, således som Martin Merrild fortalte, at franskmændene gør?

På vejen hjem i bilen efter mødet på Centrovice var jeg rigtig trist indeni. Det ser trist ud for danskerne og for landmændene. Det ser ud til, at vi er tilbage til tiden før Eva Kjer Hansen. Forsvandt fagligheden virkelig sammen med hende? Jeg håber, at svarene på mine spørgsmål gør min tristhed til skamme.

(Indlægget har også været bragt i forkortet form i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top