Næsthøjeste proteinprocent i hvede i 18 år

De foreløbige resultater for proteinprocenten i dansk korn er opjusteret.

protein-igen

Har du set denne kurve på vores hjemmeside før? Det er der en grund til. Vigtigheden af fødevare- og landbrugspakken kan ikke pointeres nok. Det har utrolig stor betydning for dansk landbrug, at gødskningsnormerne er forøget. Kvaliteten af dansk korn er igen på vej op, og lidt mere end de så ud til i de tidligere prognoser.

”Det er rigtig godt for dansk landbrug. Kornet er af bedre kvalitet, når det bliver brugt til foder. Landmændene skal derfor ikke købe den samme mængde soyaprotein”, siger faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

Det er stadig foreløbige tal, men der kommer løbende flere prøver, der underbygger dem. Så sikkerheden i tallene er større. Resultaterne har fået endnu et lille nøk op, som følge af de seneste prøver, der er foretaget af Seges.

Tre af de fire kornsorter har fået et højere resultat. Hvede er rykket 0,2 procentpoint længere op, og er nu på 9,9 % mod 8,6 % i 2015. Det svarer til en stigning på 15 % i alt. Også vårbyggen og vinterbyggen får en ekstra stigning. Dog kun på 0,1 procentpoint. Vårbyggen ligger nu på 9,7 % mod 8,3 % sidste år – en stigning på 17 %. Vinterbyggen må nøjes med 9,5 % mod 8,4 % i 2015. Rug ligger stadig på 8,1 % mod 7,3 % sidste år.

For hvede betyder det, at det er den næsthøjeste proteinprocent siden 1998 – altså i 18 år.

Grunden til stigningen er, at afgrøderne har fået mere gødning. Der er en klar sammenhæng mellem kvælstoftildelingen og en afgrødes proteinindhold, forklarer han. Det er en kemisk sammenhæng, der gør, at et kilo kvælstof kan omdannes til 6,25 kilo protein i planterne, hvis det bliver optaget. Det lavere høstudbytte har naturligvis også betydning, men den største stigning, der er set i årtier, kommer naturligvis i høj grad fra landbrugspakken.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top