Største stigning i protein i mands minde

Tendensen i de foreløbige resultater for proteinindholdet er ekstremt entydig: op, op, op!

pr2

Først kom resultaterne for vinterbyggen. Nu er de her også for hvede, vårbyg og rug. Stigningen er uden fortilfælde. Landbrugspakken virker!

Havde det været cykelsport, så var anklagerne om doping føget gennem luften. En så bemærkelsesværdig forbedring af præstationen ville være mistænkelig. Men at proteinprocenten i dansk korn stiger skyldes ikke EPO eller bloddoping. Det er bare landbrugspakken, der slår igennem.

Kigger man på kurven fra målingerne fra Seges for de seneste 25 år, så er det ikke sket før, at der samlet er set så stor en stigning fra et år til et andet.

”Det er helt tydeligt, at det er landbrugspakken, der slår igennem. Den ekstra kvælstoftildeling, som landbruget har fået, er det, der gør, at kornet har et højere proteinindhold”, siger faglig direktør i Bæredygtig Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

I år er der 9,8 % protein i hvede, mod 8,6 % sidste år. Det er en stigning på 1,2 procentpoint eller en forholdsvis stigning på 14 %.

Vårbyggen er også peppet i proteinprocenten. Den er gået fra 8,3 til 9,6 – den største procentmæssige stigning. Det drejer sig om 1,3 procentpoint eller 16 % op i forhold til året før. Til gengæld er rugen kun steget fra 7,3 til 7,9 %.

Selvom stigningen er rekordstor, så kommer den ikke bag på Jørgen Evald Jensen.

”Der er en kemisk sammenhæng, der gør, at proteinet stiger, når der bliver tilført mere gødning. Så det er helt naturligt”, fortæller han.

Det tildelte kvælstof har ikke kun givet højere protein i  den høstede varer. Det har også medført højere N-indhold i planterester og rødder, og bidrager dermed til opbygning af jordpuljens organiske N-indhold. Det er helt afgørende for, at vi får vendt udpiningen af jorden til opbygning. Derfor forventer Jørgen Evald Jensen, at vi i de kommende år vil se en stigende tendens i proteinmængden.

Som vi tidligere har skrevet, så er der i år 9,4 % protein i vinterbyg i år mod 8,4 % sidste år.

For alle kornsorter gælder det, at de prøver med mindst protein i ligger over gennemsnittet for 2015.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top