Dummebøder uden bevis

Det var vrede borgere i Faxe Kommune, som tirsdag aften var til møde i Skuderløse Forsamlingshus. Kommunen har påbudt spildevandsrensning, en regning til husstanden på cirka 100.000 kroner. MF’er Villum Christensen var med på mødet og fremhævede, at kommunens metode er i strid med EU-retten

moede-i-skuderloese-2

”Jeg vil anbefale Faxe Kommune at overveje et medlemskab af Bæredygtigt Landbrug. Det virker til, at de kunne tilføre kommunen noget”, lød det fra en tilhører i Skuderløse Forsamlingshus med henvisning til Bæredygtigt Landbrugs chefjurist.

Nikolaj Schulz gennemgik juraen om reglerne for spildevand i det åbne land for de godt 150 fremmødte. Liberal Alliance arrangerede mødet tirsdag aften, fordi Faxe Kommune samlet har givet 1.800 husstande krav om kloakering på samlet omkring 180 mio. kr.

I Faxe forlanger kommunen, at borgerne i det åbne land laver en rensningsløsning – også selv om der ikke er en reel forurening. Det opfattede flere af tilhørerne som en ”dummebøde”. Faxe Kommune har udsendt påbud uden at have ført bevis for, at der er nogen forurening. Problemstillingen er nærmest identisk med det, danske landmænd har oplevet igennem de sidste 20-30 år, nu peger miljøpilen også på helt almindelige borgere.

Miljømål er ikke efterprøvet

BL’s chefjurist forklarede, at miljømålene i områdeplanerne ikke var efterprøvet. Der var ikke foretaget økonomisk konsekvensvurdering af hverken målsætning eller tiltag, der var i den forbindelse ikke sket grundige undersøgelser, og de kemiske målinger af vandløbene er nærmest ikke eksisterende. Slutteligt er der flere vandløb, der slet ikke er data på af nogen art.

Det var også en af pointerne, som aftenens første taler, Villum Christensen fra Liberal Alliance, fremførte.

Optaget af beregninger mere end virkeligheden

Villum Christensen er både medlem af Folketinget og i byrådet i Slagelse Kommune, og på Christiansborg oplever han en distancering fra virkeligheden.

”I Folketinget er man ikke interesserede i at gøre det, der virker, men i at virke mest miljøbevidst. Man er ikke optaget af virkeligheden, men af beregninger”, sagde han.

Det var en pointe, Nikolaj Schulz greb i sit oplæg. ”Det, borgerne protesterer imod i dag i Faxe, er det samme, man har budt danske landmænd i årevis. Der er kun én mulighed, og det er at blive ved med at kæmpe imod og ikke give op”.

Nikolaj Schulz pointerede, at EU-retten kræver, at der skal være proportionalitet i afgørelserne, så udgifterne står i forhold til den miljømæssige gevinst – samtidig er det kommunen, der skal bevise, at der sker en miljømæssig påvirkning. Det har kommunen i Faxe ikke gjort. Men de fremmødte embedsmænd holdt fast i, at de fulgte de krav, staten stillede.

Villum Christensen fra Liberal Alliance anklagede Faxe Kommune for ikke at følge EU-retten, fordi de ikke ville måle og lave økonomiske vurderinger, men blot sendte regninger ud til folk uden konkrete vurderinger.

Statens målinger ikke tjekket

Dirigenten på mødet, Peter Kiær, der også er bestyrelsesmedlem af Bæredygtigt Landbrug og byrådskandidat for LA, spurgte, om Faxe Kommune havde været ude og måle.

”Efter mit vidende har vi ikke været ude og tjekke statens målinger”, sagde Thorkild Lauridsen fra Faxe Kommune.

Han fastholdt, at han mener, at de følger de krav, staten stiller til kloakering i det åbne land – og at de skal følge statens krav.

I Slagelse Kommune har man valgt en anden løsning. Kommunen laver konkrete vurderinger ud fra målinger. Det har betydet, at langt færre borgere skal til lommen, samtidig med at der ikke sker mere forurening.

Slagelse Kommune spurgte Miljøministeriet, mens Kirsten Brosbøl (S) var minister, om deres tiltag er lovligt, og har fået svar tilbage, at det er det.

Ikke-forurenere skal betale…

Men Slagelses fremgangsmåde bliver ikke fremtiden i Faxe Kommune. Direkte adspurgt, af en af de fremmødte, om han stadig skulle betale, hvis han kunne bevise, at han ikke forurenede, var svaret fra Thorkild Lauridsen fra Faxe Kommune:

”Ja”.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top