Kompensation for frivillige efterafgrøder som lovet, tak!

Selvfølgelig opfordrer Bæredygtigt Landbrug ikke til ulovligheder, lyder det fra foreningens formand

flemming-fuglede-til-gf

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen giver i Landbrugsavisen udtryk for, at Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug opfordrer til ulovligheder.

Bæredygtigt Landbrug opfordrer selvfølgelig ikke til ulovligheder, men vi opfordrer ministeren til at holde sit løfte til landbruget om fuld kompensation for udlæg af frivillige efterafgrøder.

Underordnet hvor pengene kommer fra

Ministeren mener ikke, kompensationen kan tages fra Søjle 2-midler, altså EU-midler, da det vil være ulovligt at bruge disse midler til kompensation for opfyldelse af nitratdirektivet, derfor skal midlerne tages fra nationale midler, der er underlagt De minimis-reglerne.

Bæredygtigt Landbrug er i princippet ligeglad med, hvor pengene kommer fra, men ministeren må garantere den fulde kompensation.

Andre lande kan give deres landmænd kompensation for efterafgrøder fra Søjle 2-midler. Og ministeriet bedyrer, at efter 2018 vil det også være muligt i Danmark – derfor undrer det Bæredygtigt Landbrug, at det efter ministerens mening ikke kan ske i Danmark nu.

Mange landmænd rammer ind i loftet

Samtidig har landbrugserhvervet haft særdeles dårlige erfaringer med brugen af De minimis-midler. Under minister Gjerskov prøvede den forrige regering at få kompensation for de obligatoriske randzoner efter netop denne ordning, der gives til mange forskellige tiltag (elevordning, miljøtiltag, energibesparelser m.v.). Her er et loft på 15.000 euro over tre år. Det vil mange aktive landmænd ramme ind i, selv med et mindre areal med frivillige efterafgrøder. Derfor er midler under denne ordning ikke egnede til at få et tilstrækkeligt stort areal og vil hindre erhvervet i at nå det opsatte mål.

Vi bakker stadig op om Landbrugspakken

Bæredygtigt Landbrug bakker naturligvis fortsat op om Landbrugspakken og dermed kravet om frivillige efterafgrøder. Det fordrer, at landmanden får udbetalt fuld kompensation, og det fordrer, at alle landmænd får mulighed for at udlægge de ønskede arealer med efterafgrøder – med kompensation – ellers vil det fulde areal ikke kunne nås.

Hvis ikke landbruget kan nå målet, truer ministeren med at tage gødning fra erhvervet – og er allerede begyndt at lægge skylden for manglende målopfyldelse på landbruget.

Hvis landbruget bliver kompenseret for de frivillige efterafgrøder som lovet, vil Bæredygtigt Landbrug gå i brechen for, at målet nås. Bæredygtigt Landbrug kan derimod ikke acceptere, at erhvervet bliver lovet en kompensation, som landbruget ikke får alligevel – og så efterfølgende både bliver bebrejdet og straffet for manglende målopfyldelse.

Ansvaret er ministerens

Vi forudser allerede nu, at kritikere vil stå i kø for at bebrejde landbruget, hvis målet ikke nås. Ansvaret for målopfyldelse ligger dog fuldt og helt hos ministeren, der må skaffe den lovede fulde kompensation, så målet kan nås.

Scroll to Top