Mislykket misinformation

Afgifts­- og beskatningssystemet, der sammen med miljøreguleringen udgør væsentlige dele af landbrugets rammevilkår, er en klods om benet på det værdi-­ og velfærdsskabende landbrugserhverv. Den konklusion er mejslet i granit for enhver, der har sat sig grundigt ind i CBS-­rapporten

sort-gård-hjemmeside

Af Kristian Østergaard, gårdejer, cand. agro., Gl. Landevej 150, Birkelse, 9440 Aabybro

Oplevelsen af uretfærdighed og det moralsk forkastelige i, at skatte-­ og afgiftsopkrævningen sammen med miljøreguleringen her i landet ikke er kædet sammen med landbrugserhvervets betalingsevne, står i dag ganske klart.

Som alle ved og nu også kan se, har disse rammevilkår længe været en dræbende klods om benet på dansk landbrug. Til stor skade for hele befolkningen.

Husmandsbevægelsen, der under lignende vanskeligheder i 1903 fik dannet Det Radikale Venstre, er for længst bukket under over for de moralsk forkastelige rammevilkår!

Kendsgerningerne er skjult

I det politiske system har man forsøgt at skjule kendsgerningerne omkring det uretfærdige og moralsk forkastelige i den afgifts-­ og skatteopkrævning, som dansk landbrug i øjeblikket er underkastet. Helt det samme gælder konsekvenserne af den igangværende vandmiljøregulering.

Postyret og mediestormen omkring CBS-­rapporten viser med alt tydelighed, at stærke politiske kræfter sammen med følgagtige medier øst for Valby Bakke har brugt ufine metoder og personangreb i et forsøg på at fjerne fokus på realiteterne.

Man har forsøgt at lægge et tågeslør over realiteterne og konsekvenserne af det afgifts­-, beskatnings-­ og miljøreguleringssystem, som dansk landbrug er underkastet her i dagens Danmark.

Man har villet undgå, at den misinformation, der har været iværksat med udgivelsen af diverse rapporter om erhvervets rammevilkår, blev afsløret ­ som det, nogen i det jyske har kaldt for rendyrket ”fup og svindel”! Strategien er slået fejl. Kendsgerningerne er kommet på bordet!

Konklusionerne er ellers klare

Selv om de politiske hensigter med postyret omkring CBS-­rapporten er afsløret og slået fejl, så ændrer det ikke en tøddel på CBS-­rapportens konklusion og resultat.

Det afgifts-­ og beskatningssystem, som dansk landbrug er underkastet, er sammen med den foreliggende miljøregulering ikke blot uretfærdig. Det er moralsk forkasteligt!
CBS­-rapporten er en omfattende analyse, der viser, at dansk landbrug med sine rammevilkår er ramt så hårdt på indtjeningen og konkurrenceevnen, at alle føler sig truet, og mange må lukke og slukke. Det er nemlig ikke småbeløb, det her drejer sig om!

Set over en tiårig periode ­1997-­2016­ mangler en dansk planteavls­ejendom 10,5 mio. kr. En svineejendom mangler 12,3 mio. kr. Og en malke­kvægejendom mangler 7,8 mio. kr. på bundlinjen i forhold til lande, vi med rette kan sammenligne os med. Særligt miljøkravene, høje afgifter, moms og skatte/afgiftsregler gør et voldsomt indhug i både indtjeningen og i erhvervets konkurrenceevne.

Opfordring til politikere og medier

Det må stærkt anbefales, at regering og folketing men sandelig også nogle medier øst for Valby Bakke får fjernet fokus på misinformationen og de ufine personangreb. Man må øst for Valby Bakke sætte sig godt og grundigt ind i de skræmmende tal i og bag CBS-­rapporten. Forsøgene på at misinformere befolkningen om realiteterne med udgangspunkt i rapporter fra f.eks. Københavns Universitet og COWI er for længst blevet afsløret.

Konsekvensen er tab af værditilvækst

Vest for Valby Bakke har man for længst opdaget, at det nuværende skatte- og afgiftssystem sammen med den miljøregulering, som dansk landbrug er underkastet, er ”perverst”. Et system der bidrager til, at landet taber værditilvækst, og at vi alle stille og roligt skrider ned ad velstandsstigen! Politisk misinformation om og i en så vigtig sag som landbrugets rammevilkår må være fortid.

Hvis man øst for Valby Bakke og særligt på Slotsholmen kommer til den samme erkendelse, vil det være i hele landets interesse.

Scroll to Top