Vigtigt stormøde om vandplaner på Agerskov Kro

Medlemmer af Bæredygtigt Landbrug opfordres til at møde op, når Agerskovgruppen inviterer til debat

moede-i-agerskov-med-esben-lunde-larsen

Fordelene ved Landbrugspakken risikerer at blive sat over styr som følge af de nye vandplaner.

Det frygter Agerskovgruppen, der derfor har inviteret til stormøde for alle interesserede landmænd på Agerskov Kro tirsdag den 22. november.

Fordele kan blive udhulet

”Idéen til mødet opstod allerede på vores seneste stormøde, da LandboSyds chefkonsulent Helge Lorenzen på et indlæg tolkede de nye vandplaner sådan, at Landbrugspakken i sidste ende kun betyder en lille krusning, hvad kvælstofkvoter angår”, fortæller Thorkild Fink fra Agerskovgruppen.

”Tænk, hvis alle de fordele, som vi alle er så glade for ved Landbrugspakken, udhules over ganske få år, fordi vandplanerne hviler på den gamle præmis med de kendte kvælstof-målinger. Når først vandplanerne kommer til at virke, er det for sent at korrigere – det skal ske inden”, tilføjer han.

Fremskridt skal cementeres

Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup kalder det kommende møde i Agerskov en god lejlighed for BL-medlemmer til at blive informeret om konsekvenserne af de nye vandplaner:

”Det er helt essentielt at få cementeret de fremskridt, vi allerede har fået igennem i landbruget. Nu kender vi den positive effekt af at få lov til at gødske lidt mere – og de fordele skal vi selvfølgelig ikke bare give fra os igen til ingen verdens nytte”, lyder det fra Hans Aarestrup.

Fem oplægsholdere

Agerskovgruppens formand Jens Peter Aggesen vil byde velkommen på stormødet, der har fem egentlige oplægsholdere på programmet:

Udover førnævnte Helge Lorenzen – som vil tale om vandområdeplaner og Landbrugspakken – skal professor og dr.jur. Peter Pagh fra Københavns Universitet gøre de fremmødte klogere på det juridiske grundlag for vandplanernes implementering i Danmark, set i relation til EU’s vandrammedirektiver. Biolog Claus Hansen, som tidligere har været ansat i Miljøministeriet, vil give sit bud på, om det er muligt at få en reel dialog med ministeriet og embedsmændene omkring vandmiljøet. Frans W. Langkilde er landmand, Ph.d. i kemi samt tidligere forsker i Sverige og beretter om vandmiljø og gødskning i Sydsverige. Og endelig vil cheføkonom Jens Schjerning fra Agrocura fortælle om, hvor meget og hvorfor vi er bagud indtjeningsmæssigt – og hvad løsningen er.

Tilmelding senest den 17. november

Stormødet på Agerskov Kro tirsdag den 22. november finder sted fra kl. 13 til 17 og afsluttes med det traditionsrige pølsebord.

Deltagerprisen er 250 kr. og betales ved indgangen. Tilmelding skal ske senest den 17. november til info@landbosyd.dk, lhn@lhn.dk eller lrs@lrs.dk.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top