BL kæmper for virkelighedsnær vandløbslov

Peter Rosendal og Jan Hjeds slås for landbruget på 24 timers topmøde ved Ringsted

peter-rosendal

Bæredygtigt Landbrug har to repræsentanter med til det 24 timers topmøde, der lige nu (fra torsdag eftermiddag til fredag eftermiddag) finder sted på Sørup Herregaard ved Ringsted. Et topmøde, der skal munde ud i anbefalinger til en ny vandløbslov.

”Vi er glade for, at BL er repræsenteret denne gang. Og det er vigtigt, at vi er med på dette topmøde – for BL kæmper her for at få en mere virkelighedsnær vandløbslov fremfor en lovgivning, der er baseret på skrivebords-beregninger”, fortæller BL’s næstformand Peter Rosendal.

Sammen med vandløbsekspert Jan Hjeds kæmper Peter Rosendal for at overbevise topmødets øvrige deltagere om at tage udgangspunkt i realiteter fremfor modeller.

”Det er helt tydeligt for os, at især embedsværket læner sig op ad de tidligere opfattelser”, lyder det fra Peter Rosendal.

Han understreger, at BL’s vigtigste opgave i denne forbindelse er at klimasikre landområderne mod oversvømmelser – hvilket miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) heldigvis virker indstillet på. Veldrænede og afvandede landbrugsjorde vil således kunne tilbageholde langt mere vand end oversvømmede arealer.

”Vi skal kort fortalt sikre os, at landbrugsproduktion kan opretholdes. Det kræver bl.a., at vandløb skal designes, så de sikrer afvanding. Natur og miljø kan uden problemer gå hånd i hånd med afvandingsinteresser”, siger Peter Rosendal.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top