BL om CBS-tilbagetog: Trist for dansk landbrug

Bæredygtigt Landbrug ærgrer sig over, at rapport om rammevilkår trækkes tilbage, når ingen har påvist faktuelle fejl

hans3

Dansk landbrug sidder tilbage med sorteper, nu hvor Copenhagen Business School har besluttet ikke at offentliggøre den endelige rapport om landbrugets rammevilkår.

Det mener interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der hæfter sig ved, at rapporten faldt som følge af fokus på processen:

Hundeslagsmål om procedurer

”Ingen har kritiseret det rent indholdsmæssige i analysen eller påvist så meget som én eneste faktuel fejl i den hidtidige delrapport”, påpeger BL-direktør Hans Aarestrup.

”Det her er tydeligvis blevet et hundeslagsmål mellem københavnske uddannelsesinstitutioner, der hellere vil diskutere procedurer end landbrugets rammevilkår. Næste gang vi har brug for uafhængigt og professionelt analysearbejde, fravælger vi nok den danske hønsegård og kigger mod udenlandske forskere”, siger direktøren.

Ingen BL-penge er brugt på projektet

Bæredygtigt Landbrug har længe savnet et overblik over, hvor meget dansk landbrug og det danske samfund mister som følge af konkurrenceforvridning i forhold til nabolandene. Derfor søgte foreningen penge til projektets tilblivelse via Promilleafgiftsfonden – der støtter landbrugets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder – og har efterfølgende ageret praktisk gris i relation til bl.a. økonomistyringen. BL har imidlertid ikke blandet sig i selve forsknings- eller analysearbejdet og har ikke selv brugt penge på projektet.

Sørgelig læsning om danske særregler – men sandheden er ilde hørt

CBS-rapporten viser, at danske særregler hvert år koster et gennemsnitligt dansk landbrug flere hundrede tusind kroner. En konklusion, som ingen stiller spørgsmålstegn ved. Derfor ærgrer det BL’s formand Flemming Fuglede Jørgensen, at debatten om rapportens indhold er gledet i baggrunden til fordel for forsker-polemik og petitesse-pjat:

”Sandheden er ilde hørt. For tallene i rapporten er korrekte – de passer bare ikke ind i en tid, hvor samfundets elite ønsker at trænge moderne dansk landbrug i baggrunden og erstatte det med vild natur og Morten Korch-idyl”, lyder det fra Flemming Fuglede Jørgensen.

”Dansk landbrugs overlevelse er på spil med en så markant ringere behandling af erhvervet her til lands sammenlignet med vores nærmeste og sammenlignelige konkurrenter. Men i stedet kommer diskussionen til at handle om rapportens tilblivelse. At kritikken så også kommer fra Københavns Universitets institut IFRO, der tidligere har skudt 1.000 % forkert i sine konklusioner om dansk landbrugs indtægtstab, er måske morsomt for nogen. Men det her er trist for dansk landbrug”, tilføjer BL-formanden.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top