Krav til landbruget skal have bund i virkeligheden

Vandplanerne som de er foreslået i Danmark skal bekæmpes nu – lyder det fra både Bæredygtigt Landbrug og Agerskovgruppen

Af Jens Peter Aggesen, formand for Agerskovgruppen, og Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

Når dansk landbrug skal reguleres, må det ske på et fagligt og juridisk korrekt grundlag. Når vandplanerne, der har til formål at beskytte miljøet, skal føres ud i livet, er det derfor vigtigt, at der sættes ind, hvor der er udfordringer, og at der altid måles for, om behovet er tilstede.

Kun ensidig fokus i Danmark

I Danmark har man, som det eneste land, valgt at fokusere på kvælstof, mens man andre steder fokuserer på forholdet mellem kvælstof og fosfor. Den danske kvælstofreducerende indsats males nu ud med en bred pensel og rammer derfor også, hvor der ikke er et kvælstofproblem. En sådan forkert indsats vil sætte selve landbrugserhvervets eksistensgrundlag på spil. Fordelene ved Landbrugspakken risikerer at blive sat over styr som følge af vandområdeplanerne. De planlagte kvælstof-reduktioner har ikke nogen som helst positiv betydning for miljøet, kun en negativ betydning for erhvervet.

Mere gødning men ikke øget udledning i Sverige

På et nyligt afholdt møde i Agerskov kritiserede juridisk professor Peter Pagh fra Københavns Universitet de uoverskuelige og måske endog ulovlige vandplaner. Chefkonsulent Helge Lorenzen fra LandboSyd fortalte om, hvorledes kvælstof-reduktionerne er helt ude af proportioner og uden faglig bund. Fagligt er disse vandområdeplaner altså under stærk beskydning. Samtidig fremgik det på mødet, at der i Sverige, hvor der er sammenlignelige forhold med Danmark, og der reguleres fagligt korrekt, ikke er øget udledning fra intensivt drevne arealer med optimal gødskning.

Vi kræver målinger

Vandplanerne som de er foreslået i Danmark skal bekæmpes nu. Vi må forlange, at der foretages de nødvendige målinger i vores vandløb, inden de planlagte restriktioner bliver iværksat. Vi er nødt til at begynde helt forfra, så landbruget bliver reguleret og kan arbejde under ordnede forhold på et fagligt og juridisk korrekt grundlag.

Hvis man ikke lytter til os, er der kun én vej at gå – og det er via retssager.

Scroll to Top