Manipuleres modeller?

Pludselig ny måde at gøre tingene op på betyder noget for fremtidige reguleringer af landbruget og har haft en enorm betydning for de urimelige krav til efterafgrøder

flemming-paa-talerstol

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Der forestår et stort arbejde med at få gjort op med det modelregimente, vi er underlagt i landbruget. Bæredygtigt Landbrug har længe talt for, at al regulering foregår på baggrund af målinger i virkeligheden. Det arbejde har fået fornyet aktualitet.

Reduktion skal naturligvis medregnes

Det har altid været almenviden, at der sker en reduktion af Nitrat (retention) i jorden. Når landbrugsjord gødes, benyttes bl.a. nitrat, der er planternes næring. Langt den største del optages af planterne, landmænd gøder jo for afgrødernes skyld. Men en lille del optages i jorden og synker nedad. På vej fra rodzonen til grundvand sker en stor reduktion. Den reduktion skal naturligvis medregnes i de mere og mere komplicerede modeller, landbruget reguleres efter.

Usikkerhed på to tredjedele

Det sker ikke længere på samme måde som hidtil.

I de nyeste rapporter fra instituttet GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) er forudsætningerne for denne reduktion ændret betragteligt. Det vil betyde et helt ændret grundlag for alle fremtidige reguleringer og har haft enorm betydning i forhold til det nye, helt urimelige efterafgrødekrav. Samtidig erkendes det i rapporterne, at der er en usikkerhed på hele 66 procent i modellerne. Det er ikke et grundlag at lovgive på.

At forudsætningerne for reduktion pludselig er ændret, er sket fra den ene modelberegning til den anden fra samme institut – GEUS – uden nogen forklaring. Ændringen er åbenbart sket i det skjulte og indarbejdet i nye rapporter og modeller, landbruget reguleres efter. Det er ikke rimeligt og ikke en måde at regulere et erhverv på. Det vil komme til at koste landbruget rigtig dyrt – på et helt forfejlet grundlag.

Forklaring udbedes

Det stiller spørgsmålet: Hvem har været klar over disse ændringer? Er beslutningstagerne klar over disse forhold? Hvorfor er ændringen sket?

Må vi bede om en forklaring.

Scroll to Top