Vandplaner: Bæredygtigt Landbrug stævner staten

BL kritiserer usikkerhed og fejlslutninger i det materiale, der ligger til grund for vandområdeplanerne

dommerhammer

Bæredygtigt Landbrug stævner nu NaturErhvervstyrelsen samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) for de omstridte vandområdeplaner.

Stævningen fremsendt af BL’s advokat Hans Sønderby Christensen til retten i Hjørring lillejuleaften skyldes, at det faglige fundament bag planerne er mangelfuldt. Usikkerhed og fejlslutninger præger således planernes tilblivelse. Der fokuseres eksempelvis på kvælstof-reducerende tiltag i områder, hvor der ingen kvælstofproblemer er.

Faglig direktør: Urimeligt!

”Modellerne, der anvendes, er fejlbehæftede og usikre. Og i mange områder har man ikke haft konkrete målinger – her er der i stedet anvendt metaanalyser, der er et gennemsnit fra andre områder. Det er ikke rimeligt at gennemføre en så gennemgribende regulering i de forskellige vandområder på dén baggrund – og det sker i øvrigt, uden at man har foretaget de nødvendige og lovpligtige konsekvensanalyser”, siger Jørgen Evald Jensen, faglig direktør for Bæredygtigt Landbrug.

Formand forlanger nødvendige målinger

BL’s formand Flemming Fuglede Jørgensen understreger, at det juridiske spor åbenlyst er den nødvendige vej at gå i forsøget på at komme uretfærdighederne til livs.

”Landmænd landet over frygter, at fordelene ved Landbrugspakken sættes over styr som følge af de nye vandplaner. Derfor er vi nødt til at stævne staten”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

”Skal en tredjedel af landet virkelig lægges brak på grund af et problem, der ikke eksisterer? Vi må forlange, at der foretages de nødvendige målinger i vores vandløb, inden de planlagte restriktioner bliver iværksat. Vi er nødt til at begynde helt forfra, så landbruget bliver reguleret og kan arbejde under ordnede forhold på et fagligt og juridisk korrekt grundlag”, tilføjer formanden.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top