Åbent brev til Martin Merrild

BL-bestyrelsesmedlem Peter Bohsen Jensen er skuffet over Landbrug & Fødevarer – og melder sig ud af foreningen

peter-bohsen

Efter knap 35 år som medlem i den organisation, der nu hedder Landbrug & Fødevarer, har jeg besluttet at opsige mit medlemskab.

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ofte har været uenig i den valgte politiske linje. I mange år affandt jeg mig med organisationens forklaringer med ordlyden ”det muliges kunst”, ”det politisk mulige”, ”det bedste vi kunne få ud af situationen”.

Indsatsen var ikke tilstrækkelig

Jeg tror også langt hen ad vejen, at det var det, man kunne nå politisk – med den faglighed man var/er i besiddelse af. Men det har ganske simpelt ikke været tilstrækkeligt.

Ser man på landbrugets situation, skabt af de gældende vilkår, er svaret klart. Og netop de gældende vilkår, rammevilkårene, er blevet ofret måske på grund af manglende dygtighed, måske på grund af manglende faglig forståelse hos de personer, der på et fagligt og juridisk korrekt grundlag skulle kæmpe for og sikre forholdene for landbruget.

Bæredygtigt Landbrug tog fat på udfordringerne på en anden måde. En måde, som en del spåede, ikke ville have en chance i bestræbelserne på at skabe bedre vilkår for landbruget. Uagtet spådommene er det en kendsgerning, at Bæredygtigt Landbrug er nået langt. Den anderledes facon med fokus på de fagligt korrekte argumenter og beviser er godt på vej til at afsløre den manglende vilje og evne i statsadministrationen til at lade landbruget (over)leve.

Ingen erkendelse hos L&F-ledelsen

Tilliden til Bæredygtigt Landbrugs linje findes hos foreningens ca. 4.000 medlemmer. Jeg havde sådan håbet, at den grad af tillid og erkendelse ville være at genfinde hos ledelsen i L&F. Dette synes ikke at være tilfældet, til trods for at mange lokalforeningers bestyrelsesmedlemmer udtaler deres anerkendelse af Bæredygtigt Landbrug.

Tværtimod har man i L&F valgt at gå i en helt anden retning. For vel ca. tre år siden ansatte L&F Karen Hækkerup som direktør. Argumentet lød, at en person med sin vante gang på Christiansborg, med rødder i landbrugets ”normale” opposition, var nøglen til en ny tid. Udover skåltaler og store ord var det så som så med ”revolutionen”. Næste skridt for at komme ud over kanten var Hækkerups ansættelse af sin tidligere personlige rådgiver, Morten Høyer. Revolutionen venter stadig. Først på året meddeles så, at en ny direktør for erhvervspolitik, Anders Klöcker, var ansat. Klöcker var headhuntet fra NaturErhvervstyrelsen!!! Senest er Søren Andersen blevet udnævnt til pressechef. Andersen har tidligere været rådgiver for Socialdemokratiet.

Har de hjertet med?

De fire nævnte ansættelser er uden tvivl dygtige mennesker på deres områder. Men problemet er, at de alle er blevet ansat, fordi de har haft betydende roller ”på den anden side” af skrivebordet. Ikke fordi de havde faglig indsigt eller en dybere respekt for landbrugets faglighed. Med en sådan fortid er det, set med mine øjne, sandsynligt, at hjertet stadig banker alle andre steder end for landbruget og erhvervets fremtid. Det er ikke nok at forstå det politiske spil, der skal også være en dyb indsigt i erhvervets faglighed.

Således har L&F afskåret sig fra den faglige linje, der er nødvendig for igen at gå i takt med medlemmerne.

Derfor er mit medlemskab hos L&F fortid.

Med venlig hilsen

Peter Bohsen Jensen,

Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top