“Det er nu, kampen for at have landbrug i fremtiden skal stå!”

Bondeoprøret skal komme nedefra, lød det under debatten på onsdagens generalforsamling

debat-bygholm

Formand Flemming Fuglede Jørgensens beretning ved onsdagens generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug blev efterfulgt af en livlig debat.

“Vi skal begynde at tro noget mere på os selv. Jeg tror stadig på, at vi kan flytte noget til gavn for både landbrug og samfund som sådan”, sagde Erik Ugilt Hansen – mangeårig landmand og pelsdyravler.

Bente Andersen supplerede:

“Det er nu, kampen for at have landbrug i fremtiden skal stå. Og bondeoprøret skal komme nedefra, det er op til jer”, sagde hun til de godt og vel 500 fremmødte landmænd.

Ros til formanden

Der var generelt bred opbakning til Bæredygtigt Landbrugs linje. Og stor ros til især formand Flemming Fuglede og direktør Hans Aarestrup. Erik Ugilt Hansen syntes eksempelvis godt om, at Fuglede “tager bladet fra munden også i forhold til stenbros-pressen”.

Erik Høgh-Sørensen – både journalist og politiker – sagde, at BL på få år er blevet en magtfaktor, og at foreningen repræsenterer håbet om en fremtid på landet.

“Jeres oprør mod storbyernes bureaukrater er helt rimeligt. Og tro mig: Den dag, I måtte få ros af Danmarks Radio, Politiken Øst og Politiken Vest – det, der engang hed Jyllands-Posten – skal I knibe jer selv i armen og spørge, om I mon ikke har gjort et eller andet forkert”, sagde Erik Høgh-Sørensen til stor morskab for forsamlingen.

Ja, hele CBS-rapporten bør offentliggøres

Et par kritiske bemærkninger blev dog også luftet. Henning Nielsen opfordrede BL til at godkende en genåbning af landbrugspakke-forhandlingerne med Socialdemokratiet og i det hele taget ikke at lægge sig ud med hele rød blok – “for pludselig er der nogle andre, der har magten”. Derudover spurgte Peter Markussen, om man nu også kan være sikker på, at BL ønsker hele den omstridte CBS-rapport offentliggjort. Her var svaret et ubetinget ja.

Desuden kunne formanden berolige landbrugselev Jonas Skov fra Bygholm Landbrugsskole med, at BL kæmper en daglig kamp for også at påvirke den menige dansker til at få et mere positivt syn på dansk landbrug:

“Du har den rigtige alder til også selv at påvirke alt det, du kan, på eksempelvis de sociale medier”, sagde Flemming Fuglede til landbrugseleven.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top