Grundvandssagen: BL får foretræde for miljø- og fødevareudvalg

Bæredygtigt Landbrugs direktør glæder sig til at gøre politikere klogere onsdag eftermiddag

hans3

Onsdag eftermiddag bliver politikerne i Folketingets miljø- og fødevareudvalg bevidste om, at dansk landbrug reguleres på et forkert grundlag.

Det sker, når Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup og interesseorganisationens faglige direktør Jørgen Evald Jensen får foretræde for udvalget. Her vil de to direktører redegøre for, hvordan danske miljømyndigheder i årevis har givet misvisende oplysninger til EU-kommissionen om det danske grundvands tilstand, og hvordan de ikke repræsentative indberetninger har forårsaget hårde – og helt unødvendige – restriktioner i forhold til dansk landbrug.

Gødnings-restriktioner skyldes misvisende grundvandstal

I forbindelse med onsdagens møde vil Hans Aarestrup også påvise, hvordan de danske miljømyndigheder fejlagtigt har oplyst EU om, at grundvandsmålingerne i Danmark er repræsentative. Og at selveste Kammeradvokaten har fastslået, at gødnings-restriktionerne skyldes de misvisende grundvandstal – hvilket miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ellers afviste ved BL’s generalforsamling forleden.

”Jeg glæder mig til at vise politikerne, hvordan landet ligger. Nu er det nemlig på tide, at de ansvarlige politikere tager affære”, siger Hans Aarestrup.

Repræsentative målinger, tak!

Ifølge Kammeradvokaten hviler landekvoterne på de grundvandstal, som BL og nu også Landbrug & Fødevarer er enige om er forkerte og misvisende, fordi tallene ikke er repræsentative. Derfor bør straffesagerne vedr. påstået overgødskning ifølge Bæredygtigt Landbrug stilles i bero indtil videre, indtil resultatet af en tilbundsgående undersøgelse af det fulde omfang af de forkerte tals betydning foreligger. Derudover bør kystvandene klassificeres til lavere miljømål med afsæt i, at det ikke – som det ellers fremgår af vandplanerne – er landmændene men fortrinsvis østeuropæerne, som forurener de danske kystvande.

”Men i første omgang handler det her altså om at give miljø- og fødevareudvalget et indblik i, hvad der foregår. Nu må og skal vi have repræsentative målinger og have de rigtige tal frem”, lyder det fra Hans Aarestrup.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top