“Hvis vi indberetter korrekt, hvorfor pokker så lave en omfattende undersøgelse?”

Bæredygtigt Landbrug spillede en hovedrolle, da miljø- og fødevareministeren torsdag var i samråd om grundvandssagen

foto-samraad

“Jeg forstår godt de frustrationer, landbruget har!”

Sådan lød det torsdag formiddag fra en af politikerne i Folketingets miljø- og fødevareudvalg, da minister Esben Lunde Larsen (V) var i samråd om de danske grundvands-indberetninger til EU-kommissionen.

Og hvis nogen tror, der var tale om en blå politiker, kan de godt tro om igen. Ordene kom således fra socialdemokraten Simon Kollerup, der – ligesom bl.a. Dansk Folkeparti og Enhedslisten – undrede sig over, at man tilsyneladende kun måler, hvor der er problemer med nitratindholdet.

BL nævnt et hav af gange

Bæredygtigt Landbrug spillede en hovedrolle på samrådet. Dels indgik interesseorganisationens navn i selve samråds-spørgsmålet, fordi ministeren bl.a. var bedt om at redegøre for regeringens holdning til, at “Bæredygtigt Landbrug efter eget udsagn gentagne gange har gjort regeringen og ministeren opmærksom på, at regeringen har indberettet forkerte tal til EU”. Dels blev BL alt i alt nævnt en halv snes gange på samrådet – hvor diverse udvalgsmedlemmer spurgte ind til udsagn og dokumentation fremført af organisationens ildsjæle.

Maria Reumert Gjerding (Enhedslisten) nævnte således BL’s faglige direktør Jørgen Evald Jensens forsikringer om et meget lavt nitratindhold i det danske grundvand. Og førnævnte Simon Kollerup (S) konfronterede ministeren med BL-direktør Hans Aarestrups udsagn om, at de omstridte efterafgrøder bør droppes, fordi de – i relation til de misvisende indberetninger – bygger på et forkert grundlag.

“Jeg har noteret mig, at kredse i landbruget…”

Esben Lunde Larsen (V) var dog ikke meget for at imødekomme dén præmis:

“Efterafgrøderne bygger på GEUS’ nyere indberetninger”, lød det således fra miljø- og fødevareministeren – som tilføjede:

“Men jeg har godt nok noteret mig, at kredse i landbruget synes, at ministeriet er tømt for faglighed”.

Ministeren har fuld tillid til embedsværket

I det hele taget var ministeren ikke meget for at anerkende, at grundvands-indberetningerne kan være misvisende. Selv om han netop har iværksat en såkaldt ekstern kulegravning af Miljøstyrelsens gøren og laden i sagen:

“Vi indberetter det, vi skal, og på den rigtige måde. Jeg har fuld tillid til mit embedsværk”, som Esben Lunde Larsen allerede i begyndelsen af samrådet formulerede det.

Retvisende billede ønskes

Det fik imidlertid ikke udvalgsmedlemmernes spørgelyst til at forstumme. Simon Kollerup sagde således:

“Hvis Danmark ikke indberetter forkerte tal til EU, hvorfor pokker så lave en omfattende, ekstern, uvildig undersøgelse?”

Esben Lunde Larsen svarede, at det gælder om at være helt sikker i sin sag, og at det handler om at få ryddet eventuelle misforståelser af vejen. Også fordi EU-kommissionen muligvis ikke altid har forstået indberetningerne.

“Vi ønsker et retvisende billede af alt det direktiv-implementerende”, sagde ministeren.

“Hvis det viser sig, at nogen er blevet under- eller overreguleret som følge af fejl, retter vi naturligvis fejlene”, lød det – denne gang noget mere imødekommende – fra Esben Lunde Larsen.

Han henviste til en ny skrivelse fra EU-kommissionen, der ifølge ministeriet bekræfter, at de danske miljømyndigheder og EU er enige om, hvordan det står til med dansk grundvand. En skrivelse, der dog ikke indeholder ét eneste ord om, at Danmark skulle opfylde nitratdirektivets krav…

Hvorfor droppes nul-målingerne?

Miljø- og fødevareudvalgets formand Pia Adelsteen (DF) fortalte på samrådet, at hun simpelthen ikke forstår, hvorfor der kun måles, hvor der åbenlyst er nitrat-problemer. Og hvorfor i alverden man har fjernet de målinger, der viste et rent nul.

“Så laver man et gennemsnit af alle de målinger, der ikke indeholder et nul. Det er ikke sådan, jeg har lært at udregne gennemsnit i skolen. Man kan ikke lade være med at spekulere på, om landbruget derfor reguleres for hårdt”, sagde Pia Adelsteen.

“Gør de andre medlemslande det virkelig på samme måde, når de indberetter tal?”, spurgte partifællen Lise Bech.

Maria Reumert Gjerding (Enhedslisten) gav de to DF’ere ret:

“Man får et noget andet billede af sagen ved at læse landbrugspressen og Børsen end det, vi hører fra ministeren i dag. Mon EU har et klart billede af, at nitratindholdet i dansk grundvand rent faktisk falder? Hvis man hele tiden foretager en udskiftning af målestationerne, er det svært at dokumentere, at det går den rigtige vej”, sagde hun.

Landsretten skal også overbevises

BL-direktør Hans Aarestrup er overbevist om, at såvel EU-kommissionens svar til Dansk Folkepartis europaparlamentariker Jørn Dohrmann som BL’s egen stævning af staten for vandområdeplanerne har været afgørende for ministerens kovending, så sagen nu alligevel kulegraves:

“Det er i hvert fald blevet helt tydeligt for os i dag, at der er behov for dén kulegravning. Der skal i den forbindelse arbejdes både effektivt og hurtigt. Vi mangler fortsat at få både EU-kommissionen og Vestre Landsret overbevist om, at alting er, som det skal være. Og dér er vi ikke endnu”, siger Hans Aarestrup.

Esben Lunde Larsen lovede i øvrigt på samrådet, at der bliver “fuld åbenhed om udbud af opgaven”, når det skal afgøres, hvem der skal kulegrave Miljøstyrelsens EU-indberetninger.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top