Minister bør offentliggøre hemmelig liste over filtre

Ingen har kunnet fravriste Geus listen med de DGU-numre, der igennem årene har dannet udgangspunkt for den årlige statistik over grundvandets nitratindhold, skriver Bjarne Brønserud

intet

Af cand. oecon. Bjarne Brønserud, Odensevej 52, 5492 Vissenbjerg

Kære miljøminister Esben Lunde Larsen – din Homer-læsning er sikkert rigtig, men bland den ikke ind i grundvandsspørgsmålet. Myter kan opstå, når ingen længere rigtigt kan huske, hvad der virkelig skete – og scenen derefter overlades til historiefortælleren i det “græske teater”.

Grundvandets kvalitet i Danmark er gennemtestet igennem mere end 30 år og endda analyseret på statsautoriserede laboratorier. Alle prøver er registreret og gemt i boringsarkivet Jupiter. Du kan få et hvilket som helst resultat frem omkring grundvandets nitratindhold ved nøje at udvælge målepunkter og dybde. Arkivet indeholder flest drikkevandsboringer, hvor det dokumenteres, at der i Danmark produceres noget af verdens reneste vand.

Særligt udvalgte filtre
Men arkivet indeholder også undersøgelsesboringer, hvor der ikke udvindes vand, men hvor der alene udtages prøver. Helt op til 2 meter under terræn defineres som grundvand i Jupiter af prøveudtageren Geus (staten). Ønsker du et højt gennemsnit af nitratindhold, udvælges prøveboringer i højt beliggende terræn (for eksempel Ejer Bavnehøj eller Gislum). Du kan også få et højt nitratindhold ved at vælge forholdsvis flest prøveudtag tæt på terræn. Ligeledes kan fås et højt nitratindhold ved at vælge prøveboringer beliggende i et område med kridt-undergrund eller prøveudtag få meter over redoxgrænsen (iltfri forhold i undergrunde, hvor bakterier nedbryder nitraten). En dygtig geolog, som kender til alle disse forhold, kan altid ramme et gennemsnitligt antal filtre (hvor vandet kommer ind i borerøret) med mellem 17-20 procent nitratindhold over 50 mg pr. liter.

Bør være offentlig
Nu er det imidlertid sådan, at ingen (heller ikke statens egne statistikere) har kunnet fravriste Geus listen med de DGU-numre (Jupiters identifikationsnummer), der igennem årene har dannet udgangspunkt for den årlige statistik over grundvandets nitratindhold. Denne liste er så hemmelig, at der kun er nogle få særligt betroede medarbejdere i Geus, som har kendskab til disse særligt udvalgte prøveudtagningsfiltre.

Et godt råd
Kære miljøminister Esben Lunde Larsen – et godt råd til dig er: Bed din chef i regeringen om at få denne liste over de seneste 26 års prøveudtag til brug for den nationale statistik fremlagt i al offentlighed. Listen skal være fyldestgørende med DGU-nummer, filternummer og nummer til analyse-identifikation. Og et sidste råd – myterne vil blive ved at få næring af den helt uholdbare, udemokratiske og embedsmands-tyranniske måde, miljøpolitikken er tilrettelagt igennem mange år i Danmark – derfor kan du opnå en særlig plads i mytologien, hvis du formår at afvikle dette blufnummer.

(Læserbrevet har tidligere været bragt i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top