Minister: Hvis der er begået fejl, retter vi dem!

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen var under beskydning hos BL onsdag aften - men kom med et løfte til de godt og vel 500 landmænd

esben-og-flemming

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) afviste igen onsdag aften, at de danske miljømyndigheder har indberettet misvisende tal til EU vedr. det danske grundvands tilstand.

Det skete, da ministeren besøgte Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens.

Minister vil sende noterne

“Men jeg havde personligt udtrykt mig mere præcist”, lød det fra Esben Lunde Larsen om det svar, som EU-kommissionen har givet Europa-parlamentariker Jørn Dohrmann (DF). Her hed det som bekendt fejlagtigt, at 20 % af det danske grundvand skulle indeholde nitrat over grænseværdierne.

“Det fremgår af noter til svaret, at tallet går på det målte grundvand og ikke hele grundvandet”, sagde ministeren – og lovede efterfølgende at sende noterne til bl.a. BL’s advokat Hans Sønderby Christensen.

Hård ordveksling med advokat

Debatten styret af BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen udviklede sig på et tidspunkt til en venskabelig men retorisk hård dyst mellem netop Esben Lunde Larsen og Hans Sønderby Christensen. Sidstnævnte forsøgte at få ministeren til at læse op af papirer sendt af Miljøministeriet til EU-kommissionen. Men her måtte Esben Lunde Larsen melde pas:

“Jeg er kommet her for at svare på spørgsmål fra danske landmænd. Ikke for at blive overhørt i, hvad der er indberettet i 2009”, sagde ministeren – og kaldte advokatens indvendinger for “polemik”.

Hans Sønderby Christensen holder dog fast i, at EU-kommissionen åbenlyst ligger inde med en forkert opfattelse af dansk grundvands tilstand:

“Jeg er rystet over, at det affejes som polemik. Det sidste ord fra vores side er ikke sagt i dén sag”, sagde advokaten.

“De snyder dig, Esben!”

Planteavlskonsulent Bente Andersen nærer ingen mistillid til ministeren – men til hans embedsværk:

“De svar, jeg får fra ministeriet, har ikke et tilstrækkeligt højt fagligt niveau. Alligevel tror du, Esben, mere på de råd, du får fra dine embedsmænd, end det, du hører fra os ude i virkeligheden. Du må ikke tro på dem, du er sekunderet af – for de snyder dig”, sagde Bente Andersen – efterfulgt af stor applaus fra salen.

Også bl.a. Peter Rosendal, Jens Peter Aggesen, Bent Hjort Knudsen, Torben Vagn Rasmussen og Alfred Olesen skød – på respektfuld vis – løs på ministeren. Alfred Olesen berettede således om, hvordan Esben Lunde Larsens egne partifæller i Venstre, Troels Lund Poulsen og H.C. Schmidt, har indrømmet, at åbnings-balancen (vedr. udledning af kvælstof) var fejlagtig helt fra begyndelsen.

Løfte til de 500 landmænd

De mange kritiske spørgsmål fik ministeren til at give et løfte til de godt og vel 500 landmænd forsamlet på landbrugsskolen:

“Det er muligt, at der tilbage i tiden er lavet forkerte udgangspunkter. Hvis det – via aktindsigter eller retssager – viser sig, at ministeriets tilgang er forkert, så retter vi det!”

Følgegruppe nedsat

Esben Lunde Larsen garanterede i øvrigt, at han går ind for åbenhed og ikke har noget ønske om, at hans ministerium indberetter forkert. Derfor billiger han BL’s forsøg på at få sandheden frem:

“Jeg har nedsat den følgegruppe, der skal sikre, at der ikke fremadrettet opstår tvivl om indberetningerne”, forklarede ministeren.

Én ting var de enige om…

Og hvis nogen tror, at BL-formand Flemming Fuglede og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ikke kan blive enige om noget som helst i denne tid, tager de fejl. På et tidspunkt anførte ministeren, at det, der er sket de seneste år på landbrugs- og miljøområdet, er deciderede landvindinger. Især med den såkaldte fødevare- og landbrugspakke, der i nærmeste fremtid følges op af bl.a. ny pesticid-strategi samt forberedelse af den målrettede regulering.

“Jeg er enig i, at tingene var værre for år tilbage. Det var derfor, Bæredygtigt Landbrug blev stiftet”, som Flemming Fuglede formulerede det.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top