Miljøstyrelsen erkender usandheder

Som det fremgår af en række medier de seneste dage, er Miljøstyrelsen på tilbagetog i deres udmeldinger om den note 5, som styrelsen har påstået viser, at EU-kommissionen har samme opfattelse som de danske myndigheder. Dette skyldes et internt dokument fra Bæredygtigt Landbrug

soenderby-og-ell

Vi fremlægger her et internt dokument, som er udarbejdet hos Bæredygtigt Landbrug, der fortæller om de problemer, der er med den note 5, som Esben Lunde Larsen, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og EU-kommisionen gentagne gange har henvist til.

Dokumentet viser, at Miljøstyrelsen ikke har talt sandt, når den har påstået, at der var overensstemmelse mellem de danske tal og EU-kommissionens opfattelse.

Vicedirektør i Miljøstyrelsen Mads Leth-Petersen har i Effektivt Landbrug udtalt, at man siden 2013 har vidst, at tallene i note 5 ikke var korrekte. Alligevel har styrelsen og Esben Lunde Larsen konsekvent henvist til dette dokument. Mest bemærkelsesværdigt gjorde Esben Lunde Larsen det på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling d. 1. marts. Dette gjorde, at BL iværksatte en undersøgelse af noten, og det er den undersøgelse, der har hjulpet ministeriets spind af usandheder for dagens lys.

Så sent som onsdag den 23. marts udsendte Miljø- og Fødevareministeriet en pressemeddelelse, hvor det skrev:

Kommissionen og Danmark har samme forståelse af grundvandsdata

På dagens samråd om grundvandsdata vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen oplyse Folketinget om en række svar fra Kommissionen, som Danmark netop har modtaget.

Det er blevet påstået, at Kommissionen har haft en forkert opfattelse af grundvandets tilstand. Afrapporteringerne fra Danmark skulle have fået Kommissionen til at tro, at 20 procent af al dansk grundvand er forurenet med nitrat.

Den påstand afviser Kommissionen i nye svar til Danmark.

Dette byggede de på følgende svar fra EU-kommissionen, der henviser til note 5 nederst: svar fra EU-kommissionen

Nu er forklaringen altså en anden. Nu vidste Miljøstyrelsen udmærket, at EU-kommissionen havde en forkert opfattelse, og man havde gjort opmærksom på det allerede i 2013. Den indrømmelse kom Mads Leth-Petersen med overfor Effektivt Landbrug den 22. marts. Alligevel svarede Esben Lunde Larsen på et samråd i Miljø- og Fødevareudvalget den 23. marts til Lise Beck (DF):

“Så i forhold til, om Kommissionen også har et billede af, at nitraten er faldende i vores grundvand, så fremgår det af afrapporteringerne efter nitratdirektivet, at der er færre overskridelser af grænseværdierne, så ja, det er også Kommissionens oplevelse, og jeg vil tro, at hvis Kommissionen havde haft en anden oplevelse, så ville man have henvendt sig til os, og så ville det jo have ført til en krænkelsessag, hvis det er sådan, at man ligesom ikke lever op til de direktivbestemmelser, vi skal leve op til”.

Problemet er, at den note 5, som EU-kommissionen henviser til på ministeriets hjemmeside, viser en katastrofal stigning.

Vi vedlægger vores interne notat, der blev udarbejdet den 8. marts. Det forklarer en række af de fejl og manipulationer, der er foregået i forbindelse med indberetningerne og note 5.

INTERNT NOTAT

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top