Se data fra rapporten om konkurrencevilkår

Hvis du har lyst til at gå på opdagelse i tallene bag rapporten "Konkurrentanalyse af rammevilkår for dansk landbrug i forhold til vilkår for Nordeuropæiske sammenlignelige konkurrenter på Fødevareområdet", kan du gøre det her

køer-på-mark-tina

Rapporten “Konkurrentanalyse af rammevilkår for dansk landbrug i forhold til vilkår for Nordeuropæiske sammenlignelige konkurrenter på Fødevareområdet” er finansieret af Promilleafgiftsfonden.

De data, der ligger til grund for rapporten, er offentlige. De er hermed gjort tilgængelige her på hjemmesiden – hvor du kan læse dem og blive klogere på materialesamlingen til rapporten om konkurrencevilkårene for dansk landbrug.

Dette er datasamlingen fra rapporten.

Først er der en Zip-fil, hvor du kan downloade samtlige dokumenter. Ellers har du muligheden for at se de enkelte dokumenter nedenfor.

Rapport i Zip-format

Introduktion

1) Landbrugets eksport, beskæftigelse og indtjening

Landbrugets eksport, beskæftigelse og indtjening

 2) Afgifter og skatter

Oversigt Afgifter og skatter
Notat om skatter og afgifter i landbruget
2a Tabeller – Skatter og afgifter
Rammevilkår, DK, S, D, England i TABEL
Rammevilkår husdyrgødning og Pesticider
Dyrkningsindskrækninger
Case for svinebrug nov. 2015
6a Pauschalmoms
001
002
003
004
Beregnet pest. afgift 2014
Ejendomsskat og pr ha
9 Skatter og afgifter i DK
10 Tarifarkiv pr. 2015.10.01
11 Spørgeskema til casegårde
12 Dyrket areal for afgrødetyper
13 Typebrug struktur fra regnskabsstatistik
14 Tilskud til landbrug i forskellige lande

3) Case gårde høstudbytter og kvælstotildeling

1 Casegårde og bidragydere
2 Casegårde Beliggenhed Jordbund og nedbør
3 Casegårde gns. udbytte og N-tildeling pr region

3.4 Grunddata for casegårde
Casedata for 57 gårde

3.4.1 Enkeltgaarde
Casegård Skåne M 2
Casegård Skåne V2
Casegaard_Skåne_M3
Casegaard_Skåne_S2
Casegaard_Skåne_S4
Casegaard_UK_1
Casegaard_UK_2
Casegaard_UK_3
Casegaard_UK_4
Casegaarde_Patriotisk_8stk
Fragebogen N Projekt Betrieb A
Fragebogen N Projekt Betrieb Ann
Fragebogen N Projekt Betrieb F
Fragebogen N Projekt Betrieb Gd
Fragebogen N Projekt Betrieb Luebeck 3
Fragebogen N Projekt Betrieb Luebeck 4
Fragebogen N Projekt Betrieb Lübeck 1
Fragebogen N Projekt Betrieb N
Fragebogen N Projekt Betrieb Sa
Fragebogen N Projekt Betrieb Schleswig 1
Fragebogen N Projekt Betrieb Schleswig 2
Fragebogen N Projekt Betrieb Schleswig 3
Fragebogen N Projekt Betrieb Schleswig 4
Fragebogen N Projekt Betrieb Schleswig 5
Fragebogen N Projekt Betrieb Schleswig 6
Fragebogen N Projekt Betrieb Schwerin 2
Fragebogen N Projekt Betrieb So
Fragebogen N Projekt Betrieb W
Fyn_Syd
Hvede cases DB1 jan 16
Lolland_M
MV
Oeestsjælland
Skaane_M1
Skaane_S1
Skaane_V1
UK_N_London
UK_Oest
UK_Syd
Vendsyssel

4) Besøgsrapporter

Charlottenlund-Skovgården Udbytter okt 15
Dennin-Lykkenssæde feb 2015
Rapport Charlottenlund
Rapport Grønby Norregård dec 15
Rapport SLU Uppsala dec 15

4.1 Kvælstofkonference

Kvælstofkonference jan 16
N konference

5) Virkningsgrad for kvælstof regionsvis og for enkeltgårde

N Virkningsgrad
Udbytte Schleswig-Holstein

6) Tre danske brugstyper

1 Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik
2 Undergødskning og Proteintab
3 Indtjening og rentebelastning
4 Prisestimater for afgrøder
5 Udvikling i bedrifter, +estimeret udvikling
6 Opgørelse over areal pr. bedriftstype
7 Afgrødefordeling
Oversigt_Dyreenhed

7) Dansk_Økonomisk_optimum_empiriskligevægt

Definition DØO og empirisk ligevægt
Svensk forsøgsrække med emperisk ligevægt

8) Næringsstofbalance

1 Svenske forsøg, Mere kvælstof giver ikke mere udledning
2 Offentlige reguleringer
3 N-tilførsel og kontrol i lande

9) Vandmiljøplaner

Danske Vandmiljøplaner
Notat om spildevand  juli 2016

V) Litteraturliste

Litteraturliste

Scroll to Top